Till innehållet

PD-boxningsträning som symptomlindring av Parkinsons sjukdom

Projektet drivs av: Narva Boxningsklubb

Beskrivning av projektet

Projektet ska etablera, utveckla och sprida anpassad boxningsträning som symptomlindring av Parkinsons sjukdom (PD).

Det långsiktiga målet är att patienter med PD ska kunna arbeta längre och behöva mindre medicin. Allsidig intensivträning har visat på goda resultat för patienter med PD. Den vanligaste formen i USA är en form av anpassad boxningsträning (innehåller inte slag mot huvudet).

Projektets målgrupp är alla med PD, och det första urvalet är 20-30 deltagare/termin vilka rekryteras av Parkinsonförbundet i Stockholm. Narva BK ska utveckla träningsmetoder, utbilda tränare, starta försöksverksamhet och sprida information till andra klubbar och potentiella finansiärer.

När resultat kan redovisas förväntas 15-20 etablerade boxningsklubbar vilja starta boxningsterapi för 15-20 deltagare/klubb. Verksamheten ska sedan finansieras genom medlemsavgifter och på sikt med bidrag från försäkringskassan, idrottslyftet och sponsring.

Efter projektet

Projektet har etablerat, utvecklat och spridit boxningsträning som symptomlindring av Parkinsons sjukdom (PD).

Resultat som projektet har uppnått är följande:

 • Ett flertal av de yngre Parkinsonsjuka (under 60 år) mår efter att ha deltagit i PD Boxningsträning så bra att de har kunnat fortsätta sina yrkeskarriärer.
 • En klar koppling har noterats mellan intensiv träning och minskat behov av mediciner. (Det finns dock inget forskningsresultat än.)
 • 16 klubbar/föreningar spridda över hela Sverige erbjuder idag PD Boxningsträning med ca 275 personer som tränar minst en gång i veckan.
 • I genomsnitt tränar 17 personer per klubb ca 2-3 ggr i veckan.

Målen har uppnåtts genom ett medvetet, intensivt, delvis ideellt arbete där den parksinsjukes behov stått i centrum.

Verksamheten fortsätter i lokala boxningsklubbars regi i samarbete med Parkinsonföreningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • ADHD på jobbet - strategier och kunskap som stärker möjligheten att få och behålla ett arbete

  Målet är att stärka vuxna personer med ADHD på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Webbsidan www.adhdpåjobbet.se ska innehålla tips,…

 • Anhörigprojektet

  Projektet ska förbättra anhörigstödet till föräldrar och syskon vars barn/syskon har en psykisk ohälsa som leder till allvarlig och långvarig…

 • ARC-projektet

  Utveckling av Arbetsträning och Rehabiliteringsarbete samt Certifiering i sociala arbetskooperativ. Utbildning i offentlig upphandling och…

Sidan uppdaterades 2020-12-03.