Till innehållet

Anpassad Tennis för Stående (ATS)

Projektet drevs av: Svensk Tennis Öst

Beskrivning av projektet

Inom Svenska Tennisförbundet finns en sektion för rullstolstennis sedan flera år. Genom projektet vill man etablera tennis för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, neurologiska funktionsnedsättningar och hörselskadade.

Projektet vill inte utesluta rullstolsburna från sina aktiviteter men det erbjuds redan organiserade aktiviteter för den målgruppen inom ramen för Svenska Tennisförbundet.

I flera andra länder, däribland i Chile, Tjeckien och Schweiz erbjuds tennis för stående funktionsnedsatta. Projektets målsättningar är bland annat att erbjuda målgrupperna en ny meningsfull fritidsaktivitet som kan leda till ett nytt intresse och nya kontakter. Projektet ska genomföra prova på dagar i hela Sverige och bygga upp ett kontaktnät mellan de lokala brukarorganisationerna och tennisklubbarna för att på så sätt få fler aktiva men också öka kunskaperna och förståelsen för personer med funktionsnedsättningar i klubbarna.

Till en början är projektet tänkt att vara Stockholmsbaserat men vartefter projekttiden fortlöper ska lokala tennistränare runt om i landet via Svensk Tennis erbjudas utbildning så att de kan ta emot och undervisa de nya spelarna på bästa sätt. Nationellt projekt. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Efter projektet

Svenska Tennisförbundet tar över ansvaret för projektverksamheten, samtidigt som man inför Paratennis i sin organisation. I Paratennis ingår Rullstolstennis, Tennis för stående och tennis för intellektuellt funktionsnedsatta. En kommitté som ansvarar för det fortsatta arbetet ska tillsättas under 2020.

Mer information om Paratennis finns på Svenska Tennisförbundets webbplats.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Kontakt

Ort
Sollentuna

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-12-18.