Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Anpassad Tennis för Stående (ATS)

Projektet drivs av: Svensk Tennis Öst

Beskrivning av projektet

Projektets idé är att få så många funktionsnedsatta barn och vuxna att prova, spela regelbundet och börja tävla i tennis. Projektet ska arrangegera aktiviteter av olika slag tillsammans med klubbar, handikapporganisationer och andra intressenter.

I Sverige finns det sedan flera år tillbaka en sektion för rullstolstennis. Nu vill ATS även satsa på stående funktionshindrade. Projektets arbetsnamn är tillsvidare ATS, d.v.s Anpassad Tennis för Stående och finns redan i ett flertal länder, såsom Chile, Tjeckien och Schweiz. Problemet är ofta att liknande projekt blir geografiskt centrerat runt en ”oersättlig person”. Därmed kan sådana projekt bli kortlivade och inte nå  målgruppen i hela Sverige. ATS syfte är inte att utbilda tennisspelare utan att utbilda och informera tennisklubbar om det nya projektet. ATS ska även arrangera aktiviteter i form av prova-på-dagar, läger och tävlingar samt informera potentiella spelare om att det finns en möjlighet för funktionsnedsatta personer att börja spela tennis på flera olika nivåer. Projektet är till för funktionshindrade som vill spela tennis, men som inte sitter i rullstol, såsom:

 • Personer med Neurologiska funktionshinder och sjukdomar
 • Amputerade
 • Hörselskadade
 • Utvecklingsstörda
 • Eller andra funktionshinder.
 • Vi vill inte utesluta rullstolsburna från våra aktiviteter men div. aktiviteter, läger och tävlingar för den här gruppen finns redan i organiserad form.
ATS vill nå spelare ifrån sju års ålder och uppåt i hela landet. Efter samtal med en rad olika representanter från ett flertal handikapporganisationer, vittnar alla om ett stort behov av fler alternativ av idrottsaktiviteter till våra funktionsnedsatta.        


 • Få igång funktionsnedsatta spelare i 50% av landets klubbar
 • Att 75% av landets klubbar stödjer ATS
 • Att klubbarna tar ansvar för sina funktionsnedsatta spelare
 • En fast tjänst som arbetar med ATS
 • Genomföra minst 12 prova-på-dagar per år i hela Sverige
 • Genomföra minst 8 samlingar per år uppdelat geografiskt.
 • Genomföra svenska mästerskapen två gånger per år samt minst 2 mindre turneringar.
 • Vara en förebild och den drivande kraften för att få ut verksamheten internationellt och inom några år kunna arrangera EM och VM för de funktionsnedsatta som inte har detta ännu.
 • Genomföra första tävlingen sommaren 2016
 • Öka förståelsen i klubbarna för personer med någon form av funktionsnedsättning.
 • Aktivera barn och vuxna med intellektuellt funktionshinder  
 • Öka antalet rullstolsburna tennisspelare
 • Öka möjligheterna för personer med rörelsenedsättning att hitta en meningsfull fritidssysselsättning.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Kontakt

Ort
Sollentuna
Sidan uppdaterades 2020-06-02.