Till innehållet

Ping Pong Parkinson

Projektet drivs av: Parkinsonförening Norrort

Beskrivning av projektet

Målet är att utveckla ett speciellt anpassat uppvärmnings- och nedvarvningsprogram i samband med bordtennisträning för personer med Parkinsons sjukdom.

Projektet ska genomföras av en grupp som startade sin pingisträning i samband med en pilotstudie vid Karolinska institutet. Pingisträningen har varit mycket uppskattad och verkar vara välgörande för målgruppen Syftet med projektet är att underlätta för målgruppen att kunna spela pingis på ett säkert och hållbart sätt. Eftersom Parkinsons sjukdom oftast ger motoriska symptom som nedsatt rörelseförmåga, stelhet, skakningar och försämrad balans är övningar som värmer och mjukar upp muskler och leder viktiga för att kunna inte skada sig i samband med pingisträning.

Projektet ska samarbeta Parkinsonförbundet och med andra föreningar som erbjuder bordtennis för målgruppen. Efter projektets slut ska övningarna vara integrerade i målgruppens ordinarie bordtennisträning.

Beviljat belopp

777 580 kronor

Projektets tidstatus

5%

Projektet startade i oktober 2023 och avslutas i oktober 2026.

Beviljat belopp

777 580 kronor

Projektets tidstatus

5%

Projektet startade i oktober 2023 och avslutas i oktober 2026.

Kontakt

Ort
Sollentuna

Liknande projekt

  • Life in Motion

    Projektet syftar till att målgruppen vuxna personer med medfödda och/eller förvärvade skador och sjukdomar som ger rörelsenedsättningar, efter…

  • Europakonsert

    Projektet syftar till att skapa förutsättningar för rockmusiker med funktionsnedsättningar att kunna spela och framträda på samma villkor som…

  • Gott liv som äldre - aktiviteter och boende för personer med IF

    Gott liv som äldre – aktiviteter och boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Sidan uppdaterades 2023-11-14.