Till innehållet

Ridning för ryttare med blindhet och svår synskada

Projektet drivs av: Örebro Fältrittklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att erbjuda personer med blindhet eller svår synskada självständig ridning i grupp, något som idag inte finns.

Det möjliggörs av ett nytt hjälpmedel, Ready Ride. Däremot saknas det pedagogik och metodik för denna form av ridning för målgruppen. Därför ska projektet utveckla det, vilket ger målgruppen en ny fritidssysselsättning. Ridningen stärker målgruppens sociala gemenskap, erbjuder en rolig fysisk aktivitet samt tränar balans och rörlighet.

Ridinstruktörer och medhjälpare ska utbildas och Ready Ride ska provas i detta sammanhang. För att sprida arbetssättet till fler ridskolor kommer klubben att ta emot studiebesök och dokumentera arbetssätt och erfarenheter. Projektet genomförs i samarbete med Synskadades Riksförbund i Örebro län, Örebro läns syncentral och Örebro Universitet.

Efter projektet

Verksamheten fortsätter inom befintlig verksamhet. Deltagarna kommer fortsätta sin ridundervisning som (betalande) lektionsryttare på ridklubben. Det som är utmaningen med denna målgrupp är att det alltid måste finnas en van medhjälpare vid aktiviteten, och det är osäkert hur det ska lösas i fortsättningen. Föreningen kommer fortsatt att samarbeta med Synskadades Riksförbund och anordna ridläger för målgruppen. De kommer sprida information och kunskap om undervisning för målgruppen genom film, broschyr och studiebesök.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Liknande projekt

  • Vi slutar aldrig cykla!

    Projektet ska utveckla en utbildningsmodell där äldre personer med funktionsnedsättning får möjlighet att börja med paracykling.

  • Bubblis

    Bubblis ska vara en attraktiv och tillgänglighetsanpassad mötesplats för människor med olika diagnoser och funktionsnedsättningar.

  • Nya vägar - trafikkunskap för alla

    Projektet ska bedrivas i mycket nära samverkan med Kumla funktionshindrades motorklubb (KFMK). Syftet är att personer med funktionsnedsättning ska…

Sidan uppdaterades 2020-09-25.