Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Ridning för ryttare med blindhet och svår synskada

Projektet drivs av: Örebro Fältrittklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att erbjuda personer med blindhet eller svår synskada självständig ridning i grupp, något som idag inte finns.

Det möjliggörs av ett nytt hjälpmedel, Ready Ride. Däremot saknas det pedagogik och metodik för denna form av ridning för målgruppen. Därför ska projektet utveckla det, vilket ger målgruppen en ny fritidssysselsättning. Ridningen stärker målgruppens sociala gemenskap, erbjuder en rolig fysisk aktivitet samt tränar balans och rörlighet.

Ridinstruktörer och medhjälpare ska utbildas och Ready Ride ska provas i detta sammanhang. För att sprida arbetssättet till fler ridskolor kommer klubben att ta emot studiebesök och dokumentera arbetssätt och erfarenheter. Projektet genomförs i samarbete med Synskadades Riksförbund i Örebro län, Örebro läns syncentral och Örebro Universitet.

Efter projektet

Verksamheten fortsätter inom befintlig verksamhet. Deltagarna kommer fortsätta sin ridundervisning som (betalande) lektionsryttare på ridklubben. Det som är utmaningen med denna målgrupp är att det alltid måste finnas en van medhjälpare vid aktiviteten, och det är osäkert hur det ska lösas i fortsättningen. Föreningen kommer fortsatt att samarbeta med Synskadades Riksförbund och anordna ridläger för målgruppen. De kommer sprida information och kunskap om undervisning för målgruppen genom film, broschyr och studiebesök.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-09-25.