Till innehållet

Autistiskt Initiativ

Projektet drevs av: Organiserade Aspergare

Beskrivning av projektet

Autistiskt Initiativ drivs genomgående av högfungerande autister och har som mål att ta fram ett utbildningskoncept med syfte att stärka autistiska personer i att utveckla sina förmågor för en yrkesroll.

Vi vill med projektet medverka till att öka inkluderingen av människor på arbetsplatser och öka förståelsen för annorlundahet. Många autistiska personer har svårt att hitta sin plats på arbetsmarknaden, till följd av att man har andra kommunikativa ramar, skiljer på arbete och social samvaro, kan vara perceptionskänsliga och så vidare. Vi vill bidra till att vi autister är mer förberedda inför arbetslivet bl.a. genom att öka vår insikt om oss själva och förståelsen för vår omvärld. Detta gör att det blir lättare att hantera och styra sitt liv. Utbildningen blir också ett forum för diskussion när det kommer till svårigheter som är vanligt att man som autist möter i vardag och arbetsliv. Samtidigt vill vi öka arbetsplatsers insikt om den kompetens som finns bland autistiska människor och hur den bäst tas tillvara. Vi kommer att ta upp allmän kunskap om autism, men även konkreta förslag till anpassningar av arbetsmiljö och arbetsuppgifter.

Projektets mål är att ta fram ett utbildningskoncept med fokus på autism och yrkesliv. Det består av två delar: - Utbildning riktad till personer med autism, som ska vägleda deltagarna till att bättre förstå sig själva och sin omvärld, hantera och styra sina liv och utveckla sina förmågor till en yrkesroll. - Utbildning för personal och chefer, som ska utveckla arbetsplatser i att förstå ett autistiskt tänkande och därmed öka insikten både om fördelarna för företaget och om anpassningarna som krävs.

Under projekttiden planeras ca 70-100 personer genomgå utbildningen, som kommer att bestå av en serie handledda workshops samt internetbaserat arbete mellan träffarna. Arbetsplatser ska besökas för att informeras om projektet och sedan kommer 3 arbetsplatser att väljas ut för mer ingående information och diskussioner inom ämnet inkludering och autism. Erfarenheterna av projektet kommer att publiceras i form av artiklar och en bok. Ett utbildningsmaterial kommer att tas fram för att kunna användas efter projekttiden. 

Projektet AI har som målgrupp högfungerande autister. En bärande ide med projektet är att alla i projektgrupp och projektledning ska vara högfungerande autister då det skapar en trygg miljö för lärande och utveckling. Högfungerande autister finns i projektets alla roller; styrelse, projektledning, projektarbetsgrupp, referensgrupper och som kursdeltagare. Allt förarbete kring ansökan och författandet av ansökan har också gjorts av personer med autism. Andra, än målgruppen, är representerade i styrelse, i referensgrupper och som deltagare i de seminarier som vänder sig till personal och chefer på olika arbetsplatser.

Vi har kontinuerliga kontakter med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi har ett mycket givande samarbete med Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet, som håller återkommande fokusgrupper med arbetsgruppen i projektet. Temat är arbetsliv och autism. Ett nära samarbete finns med den tyska autismföreningen AutSocial/AutWorker som driver projekt i Tyskland med liknande idéer som i projektet Autistiskt Initiativ. Stiftelsen Activa är också en samarbetspartner. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Kontakt

Ort
Örebro län

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.