Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Bästa möjliga hälsa!

Projektet drivs av: Jämlikt.nu

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att tillsammans med barn ta fram metodmaterial för att stärka barns möjligheter att uppnå sina rättigheter.

Målet med projektet är att öka kunskapen om hur vi stärker barns rättigheter och kunskaper kopplat till kropp, relationer, hälsa, samtycke och sexualitet. Målgruppen är barn 4-9 år. För de allra yngsta barnen är även vårdnadshavare och pedagoger en målgrupp. Metoderna som utvecklas består av samtal, lekar och övningar där barnen själva utifrån deras perspektiv och behov utforskar frågor inom området. Aktiviteter sker i nära samarbete med pedagoger, förskolor och F-3-skolor.

Arbetsmodellerna och metodiken ska sedan omsättas i metodikbok, webbsida och spridas. Efter projekttiden ska projektet integreras i föreningens ordinarie verksamhet. Stöd och kompetensutveckling i dessa frågor kommer att erbjudas till förskolor och skolor.

Beviljat belopp

8 168 200 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

8 168 200 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Landskrona
Sidan uppdaterades 2021-12-29.