Till innehållet

Vita Rosen

Projektet drivs av: ABF Norr

Beskrivning av projektet

ABF Norr ska tillsammans med Attention utveckla en samverkansmodell för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) från förskoleklass till och med årskurs sex. Målet är att stärka förutsättningarna för barnen att lyckas genom att öka deras sociala tillit, tillhörighet och trygghet. Syftet är att ta fram en metod för samverkansmöten där representanter från barnen, deras föräldrar, regionen och kommunen arbetar tillsammans och kan dela viktig information till varandra.

Modellen och aktivitetsplanen kommer att föras vidare av regionen och anpassas till lokala förhållanden i kommunen. Målet är att modellen ska kunna användas av andra regioner och kommuner.

Beviljat belopp

7 117 335 kronor

Projektets tidstatus

4%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Beviljat belopp

7 117 335 kronor

Projektets tidstatus

4%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Kontakt

Ort
Luleå

Liknande projekt

  • Världskoll i skolan

    Projektet ska i samverkan med elever och lärare i förskoleklass till och med årskurs 6 i grundskolan ta fram skolmaterial, en digital portal och…

  • Vi har alla rättigheter

    Syftet med projektet är att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och vuxna i förskola och anpassad grundskola.

  • My brain 2

    Projektets syfte är att tillsammans med målgruppen utveckla metoder som verkar för bättre hjärnhälsa och lärande. Målgruppen är elever i…

Sidan uppdaterades 2024-03-12.