Till innehållet

Byggnation av XCO-bana, flowtrail och skillspark på fastigheterna Wenngarn 1:28, Ragvaldsbo 1:1 och 1:190 i Sigtuna kommun

Projektet drivs av: Sigtuna Sports Club

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet och gemenskap genom att bygga en arena för utomhuscykling.

Projektet innehåller tre delar:

  • En mountainbikebana i skogsterräng (XCO-bana) med anlagda hinder - bland annat stigningar, hopp, broar och tunnlar.
  • Ett övningsområde (skillsarea) där unga kan utveckla sina förmågor på cykel.
  • En kortare, böljande väg med kurvor och gupp (flow trail).

Verksamheten kommer i första hand att vara spontan, men Sigtuna Sports Club och andra lokala föreningar kommer även att ha organiserad träning i området. Prova-på-tillfällen och andra aktiviteter kommer att anordnas för att locka barn och unga till arenan.

Beviljat belopp

5 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Beviljat belopp

5 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-09.