Till innehållet

Den tomma stolen

Projektet drevs av: Afrikagrupperna

Beskrivning av projektet

Den tomma stolen är en dokumentär berättarföreställning om de tio Per Anger-pristagarnas liv och gärningar som kommer att ligga till grund för ett utbildningsmaterial för elever i åldrarna 15-19. Pilotprojektet genomförs under 2015.

Syftet med projektet är att stärka ungas delaktighet och tillit till demokratiska värden och arbetssätt som integrerad del av hela projektet; från kunskap om kampen för mänskliga rättigheter över hela världen till det konkreta arbetet i skola efter skola för att stärka känslan att det är möjligt att påverka.

Det övergripande målet med projektet är att i samarbete med lärare och elever utveckla ett betygsgrundande material och en interaktiv pedagogisk metod. Materialet ska synliggöra de prisade människorättsaktivisternas kamp och mod för skolungdomar 14 – 20 år samt skapa förutsättningar för medverkande och publik att ingå i ett globalt sammanhang genom identifikation med aktivister och lokala kontexter. Den tomma stolen baseras på ett unikt teatermanus som bygger på intervjuer med de tio pristagarna och människorättsaktivisterna som hittills fått Per Anger-priset. Dramat ska vara ett interaktivt och föränderligt verk som gymnasieelever själva ska hjälpa till att utforma, utifrån omvärldsanalyser och informationssök kopplade till mänskliga rättigheter. Eleverna ska presentera föreställningen för en stor eller liten publik, och projektet länkas till läroplanen. Från och med vårterminen 2016 är målet att föreställningen ska spelas av och med skolor över hela landet.

Projektet kommer att drivas vidare inom Forum För Levande Historias ordinarie verksamhet.

Projektet som kommer att löpa under 2014-2015 är ett samarbete mellan Hedda Produktion, Afrikagrupperna och Forum för Levande Historia. För framtagande av metod har projektet beviljats medel från Allmänna Arvsfonden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm, nationellt

Liknande projekt

  • Skriva för förändring

    Skriva för förändring är ett nationellt skrivprojekt som riktar sig till frihetsberövade ungdomar på institution.

  • CODA

    CODA= Children Of Deaf Adults. På svenska: hörande barn till döva föräldrar. De här hörande barnen har teckenspråk som modersmål.  Våra…

  • Respect All, Compete!

    Respect All, Compete är ett projekt startat av Sverok och finansierat av Arvsfonden. Projektet vill skapa positiv utveckling inom e-sporten genom…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.