Till innehållet

Skriva för förändring

Projektet drevs av: RFHL Riks

Beskrivning av projektet

Skriva för förändring är ett nationellt skrivprojekt som riktar sig till frihetsberövade ungdomar på institution.

Att deltagarna med skrivande som ett av verktygen kan bryta med det liv man levt hittills och påbörja en ny bana samtidigt som man skildrar det liv man levt och de analyser man gör av detta liv i texter som kommer andra ungdomar och en intresserad allmänhet och profession till del.

1. Att under tre års tid utbilda, motivera och stötta minst 50 LVU- och LSU-placerade ungdomar att skriva journalistiska texter med fokus på den egna situationen, det liv man levt hittills eller det liv man hoppas kunna leva efter SIS.  2. Att introducera LVU/LSU- placerade ungdomar i att läsa, förstå och besvara myndighetspost. 3. Att lära intresserade LVU/LSU-placerade ungdomar att företräda sig själva och andra.

Samarbetar med Statens institutionsstyrelse, SiS, vilket är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm, nationellt

Liknande projekt

  • A Lesbian guide to everything

    Projektet ska skapa ett nationellt arrangörsnätverk av unga lesbiska, en rikstäckande arrangörsguide samt ett bestående digitalt och fysiskt arkiv.

  • CODA

    CODA= Children Of Deaf Adults. På svenska: hörande barn till döva föräldrar. De här hörande barnen har teckenspråk som modersmål.  Våra…

  • Respect All, Compete!

    Respect All, Compete är ett projekt startat av Sverok och finansierat av Arvsfonden. Projektet vill skapa positiv utveckling inom e-sporten genom…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.