Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Skriva för förändring

Projektet drivs av: RFHL Riks

Beskrivning av projektet

Skriva för förändring är ett nationellt skrivprojekt som riktar sig till frihetsberövade ungdomar på institution.

Att deltagarna med skrivande som ett av verktygen kan bryta med det liv man levt hittills och påbörja en ny bana samtidigt som man skildrar det liv man levt och de analyser man gör av detta liv i texter som kommer andra ungdomar och en intresserad allmänhet och profession till del.

1. Att under tre års tid utbilda, motivera och stötta minst 50 LVU- och LSU-placerade ungdomar att skriva journalistiska texter med fokus på den egna situationen, det liv man levt hittills eller det liv man hoppas kunna leva efter SIS.  2. Att introducera LVU/LSU- placerade ungdomar i att läsa, förstå och besvara myndighetspost. 3. Att lära intresserade LVU/LSU-placerade ungdomar att företräda sig själva och andra.

Samarbetar med Statens institutionsstyrelse, SiS, vilket är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm, nationellt
Sidan uppdaterades 2020-06-02.