Till innehållet

Respect All, Compete!

Projektet drevs av: Sverok

Beskrivning av projektet

Respect All, Compete är ett projekt startat av Sverok och finansierat av Arvsfonden. Projektet vill skapa positiv utveckling inom e-sporten genom fysiska mötesplatser, en uppförandekod, utbildningar och flera e-sportläger.

Syftet med projektet är att långsiktigt skapa en mer välkomnande kultur och attityd inom e-sporten. Vi tror att det bästa sättet att göra det på är att satsa på de barn- och ungdomar som idag utgör gräsrotsrörelsen inom e-sporten genom att bygga ramverk, mötesplatser och sprida kunskap. Vi vill skapa unga förebilder, vars attityder och beteenden sprids organiskt genom e-sporten och därmed bidrar till att e-sportscenen, likt idrottsrörelsen, kan prata om fair play och sportmanship.   Vi vill bygga mötesplatser för unga runt om i landet, där de tillsammans kan utvecklas både som individer och som spelare i en gemenskap präglad av föreningsdemokrati och fair play. Vi vill utarbeta en code of conduct som får bred spridning och användning på turneringar på både fysiska LAN och turneringar online. Genom att arbeta med utbildningar och workshops, såväl fysiska som digitala, vill vi skapa en tryggare spelkultur online med moderatorer och ledare som verkar för fair play.   Vi vill ta ett helhetsgrepp om problemen med attityderna online i gamingvärlden och genom starka samarbeten med andra aktörer göra nätet till en tryggare plats för våra barn och unga. Vi ser att Sverok genom sin breda medlemsbas, sin kunskap och sitt stora kontaktnät har möjlighet att ta sig an de här frågorna på ett sätt som ingen annan aktör i vare sig näringslivet, offentlig eller ideell sektor kan idag.  

Mötesplatser År 1:

 • Det ska finnas ett ramavtal för “träningslokaler” och minst fem etablerade fysiska mötesplatser i olika län.
År 3:
 • Efter tre år ska det finnas 21 (en i varje län) etablerade fysiska mötesplatser för föreningar/klubbar som arbetar efter modellen med code of conduct och Fair Play.
  Code of ConductÅr 1:  
 • Samla in material och färdigställa regelverket, “Code of Conduct” i samarbete med föreningarna i referensgruppen och andra aktörer inom e-sporten som vill delta i utformande.
 • Utforma och etablera en instans för ärendehantering.
 • Delta i EU-kampanjen No hate speech (http://www.nohatespeechmovement.org/) som i Sverige drivs av Statens medieråd.
År 3:
 • Utbildningar för personal på it-caféer och på de nyetablerade mötesplatserna.
 • Hålla workshops/utbildningar om Code of Conduct på årets e-sportcamp.
 • Genomföra ett seminarium för branschfolk där ämnet och regelverket presenteras.
  E-sport CampÅr 1:
 • Arrangera 1 st e-sport Camp med minst 45 deltagare.
 • Hålla workshops med deltagarna för att samla erfarenheter och synpunkter som ligger till grund för arbetet med Code of conduct, såväl regelverk som utbildningsinsatser.
År 3:
 • Arrangera 1 st e-sportcamp med minst 45 deltagare.
 • Hålla workshops/utbildningar med delatagarna om Code of Conduct.

I samband med att uppförandekoden tas fram ska också en instans bildas. Instansen ska bestå av intressenter från hela e-sportsverige - till exempel spelare, arrangörer, utvecklare, community och utvecklare. Dess funktion blir att förvalta och utveckla koden efter projektets tid löpt ut. 

Respect All Compete är del av nätverket Diversi, som verkar för ökad mångfald på alla plan inom spelbranschen. Projektledaren Mattias von Gegerfelt sitter i nätverkets styrelse. Dessutom samarbetar projektet med No Hate Speech och är en del av Akademien, ett ettårigt jämställdhetsprogram för organisationer inom civilsamhället. 

Projektet samarbetar med många parter inom svensk e-sport. Branschorganisationen för spelcenter, Svenska spelcenter, är en av de centrala. Dessutom Sthlm e-sport, Svenska e-sportföreningen, projektet Inkluderande e-sport, Dataspelsbranschen och Tekniska Muséet. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm, nationellt

Liknande projekt

 • Skriva för förändring

  Skriva för förändring är ett nationellt skrivprojekt som riktar sig till frihetsberövade ungdomar på institution.

 • CODA

  CODA= Children Of Deaf Adults. På svenska: hörande barn till döva föräldrar. De här hörande barnen har teckenspråk som modersmål.  Våra…

 • Den tomma stolen

  Den tomma stolen är en dokumentär berättarföreställning om de tio Per Anger-pristagarnas liv och gärningar som kommer att ligga till grund för ett…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.