Till innehållet

Bästa Festen - för en smartare alkoholkultur i studentlivet

Projektet drevs av: Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa en smartare alkoholkultur bland högskolestudenter och därmed ett mer inkluderande studentliv. Hand i hand med kårerna, vill SFS och IQ förändra rådande normer kring alkoholens centrala roll under studietiden. 

Projektet syftar till att ifrågasätta och förändra de rådende normerna och attityderna kring alkoholens centrala roll under studietiden och uppmuntra tille en mer måttfull alkoholkonsumtion bland Sveriges studenter. Detta vill vi göra genom att öka kunskapen och engagemanget för den här frågan hos landets studentkårer och genom att bana väg för att verksamheten i kårerna utvecklas till att alkohol kan finnas med men inte stå i centrum. Som student ska man kunna vara aktiv i kåren utan att känna att man måste dricka alkohol. Mycket viktigt dock: detta är inte ett nykterhetsprojekt.

Projektets mål är att skapa en kulturförändring i studentkårerna när det gäller alkoholens roll i studentlivet. Vi vill förändra normen och förhållningssättet till alkohol och skapa en mer måttfull alkoholkonsumtion bland Sveriges studenter. Projektet har två delmål: 1) Öka kunskapen och engagemanget hos landets studentkårer för att förändra bilden av vad det sociala livet kan innefatta. 2) Öka kunskapen hos personer som arbetar konkret med pub- och festverksamhet om hur man kan arbeta för att främja ett mer måttfullt drickande, samt ge konkreta verktyg för att göra den sociala verksamheten mer inkluderande.

Vi kommer att bana väg för en kreativ process bland fest- och pubansvariga på studentkårerna, där de själva får utveckla sina aktiviteter så att de är upplagda på ett sätt som gör att man inte förväntas dricka mycket alkohol. Det är på denna arena vi kommer att ha vårt fokus, och de är också här förändringen kommer att ske. Initialt kommer en enkät att genomföras för att se hur kårerna ligger till alkoholpolicies, och att de med detta och ny kunskap som underlag ska få möjlighet att arbeta fram handlingsplaner för sina kårer. 

Projektet lägger bollen för förändring i händerna på studentkårerna. Det är de som kommer att driva sin egen utveckling mot ett studentliv där alkohol kan finnas med men inte stå i centrum. Stort intresse har visats från studentkårer att ta tag i frågan om alkohol, delvis på grund av tragiska händelser som inträffat till följd av att alkoholnormen triggar studenter att dricka alldeles för mycket alkohol, mer än de själva ofta önskar. En insikt om detta börjar växa fram i studentkårerna, och de har därför själva önskat ta tag i frågan och få hjälp med att arbeta med den. Därav samarbetet mellan SFS och IQ, som är givna samarbetspartners och stödaktörer för en sådan utveckling. SFS och IQ gör en långsiktlig satsning och kommer tillsammans skapa förutsättningar för att kårerna ska kunna utveckla sin verksamhet i önskad riktning.

SFS genomför detta projekt i nära samarbete med IQ, ett fristående dotterbolag till Systembolaget. SFS har relationerna till kårerna, som är dess medlemmar, och har goda erfarenheter av att arbeta med utvecklingsprocesser tillsammans med kårerna. Ett färskt exempel är det mycket framgångsrika arvsfondsprojektet Så funkar det, som har arbetat med tillgänglighet i kårerna - något som är nödvändigt för några, men bra för alla. IQ är experter på alkoholfrågorna och har som målgrupp att arbeta med unga vuxna, varav ca 50% är studenter. Eftersom kårer har vänt sig till IQ för att få hjälp att ta tag i alkoholfrågan, har IQ varit en naturlig samarbetspartner i projektet. Tillsammans gör vi en satsning för att flytta fram positionerna kring vad som är alkoholnorm i studentlivet! Ett visst samarbete kommer även att ske med Studenthälsorna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm, nationellt

Liknande projekt

  • CODA

    CODA= Children Of Deaf Adults. På svenska: hörande barn till döva föräldrar. De här hörande barnen har teckenspråk som modersmål.  Våra…

  • Respect All, Compete!

    Respect All, Compete är ett projekt startat av Sverok och finansierat av Arvsfonden. Projektet vill skapa positiv utveckling inom e-sporten genom…

  • Den tomma stolen

    Den tomma stolen är en dokumentär berättarföreställning om de tio Per Anger-pristagarnas liv och gärningar som kommer att ligga till grund för ett…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.