Till innehållet

CODA

Projektet drevs av: Stockholms Dövas Ungdomsråd

Beskrivning av projektet


 • CODA= Children Of Deaf Adults.
 • På svenska: hörande barn till döva föräldrar.
 • De här hörande barnen har teckenspråk som modersmål. 
 • Våra målgrupper är unga CODA (under 18), vuxna CODA (över 18) samt föräldrar till CODA.

Anledningen till att det här projektet startades var för att det är ett nytt och ett stort outforskat område där vi behöver lägga grunderna redan från början för att kunna arbeta vidare med de viktiga frågorna. Genom projektet vill vi öka förståelse och skapa förutsättningar för att dessa barn ska känna sig lika värda som andra samtidigt som man får ta vara på de fantastiska kunskaper och erfarenheter som dessa barn delar med sig av, och som man har nytta av i andra sammanhang t.ex. mångfalden i samhället.

Målet med projektet är indelat i tre delar,

 • Ordna träffar, läger, seminarier etc. för våra tre målgrupper. Det är viktigt att CODA-barnen får träffas och umgås för att utbyta erfarenheter och tankar, och därmed kunna stärka sin egen identitet. Även från projektledarnas sida så får vi genom träffar möjlighet att ge CODA-barnen verktyg att hantera identitetsproblemet och konflikter kring olika sociala koder när den hörande världen och den döva världen möts.  
 • Få CODA att synas mer ute i samhället. Det har hittills visat på stor brist inom olika kunskapsområden om CODA-barns beteenden och sociala behov. Under ett barns uppväxt träffar denne en otroligt stor mängd människor och ett fåtal har koll på vad det innebär att vara CODA. Genom att synas mer i samhället kommer kunskapen samtidigt öka.  
 • Försöka bilda en organisation/ett nätverk efter projektets slut som ansvarar för just CODA frågorna. Det här är ett viktigt mål eftersom att frågorna och stödet som behövs både för barn och föräldrar när det gäller CODA är någonting som det kommer finnas behov av i fortsättningen också, just därför behöver vi någonting som fortsätter jobba för målgrupperna även fast projekttiden tagit slut.
 

I projektet samarbetar vi med SDR (Sveriges Dövas Riksförbund), SDF (Stockholms Dövas Förening), Manillaskolan, Språkrådet, Dövteamet Stockholm och Familjeklubben Näckrosen. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2014 och avslutades i juli 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2014 och avslutades i juli 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm, nationellt

Liknande projekt

 • Skriva för förändring

  Skriva för förändring är ett nationellt skrivprojekt som riktar sig till frihetsberövade ungdomar på institution.

 • A Lesbian guide to everything

  Projektet ska skapa ett nationellt arrangörsnätverk av unga lesbiska, en rikstäckande arrangörsguide samt ett bestående digitalt och fysiskt arkiv.

 • Respect All, Compete!

  Respect All, Compete är ett projekt startat av Sverok och finansierat av Arvsfonden. Projektet vill skapa positiv utveckling inom e-sporten genom…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.