Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

CODA

Projektet drivs av: Stockholms Dövas Ungdomsråd

Beskrivning av projektet


  • CODA= Children Of Deaf Adults.
  • På svenska: hörande barn till döva föräldrar.
  • De här hörande barnen har teckenspråk som modersmål. 
  • Våra målgrupper är unga CODA (under 18), vuxna CODA (över 18) samt föräldrar till CODA.

Anledningen till att det här projektet startades var för att det är ett nytt och ett stort outforskat område där vi behöver lägga grunderna redan från början för att kunna arbeta vidare med de viktiga frågorna. Genom projektet vill vi öka förståelse och skapa förutsättningar för att dessa barn ska känna sig lika värda som andra samtidigt som man får ta vara på de fantastiska kunskaper och erfarenheter som dessa barn delar med sig av, och som man har nytta av i andra sammanhang t.ex. mångfalden i samhället.

Målet med projektet är indelat i tre delar,

  • Ordna träffar, läger, seminarier etc. för våra tre målgrupper. Det är viktigt att CODA-barnen får träffas och umgås för att utbyta erfarenheter och tankar, och därmed kunna stärka sin egen identitet. Även från projektledarnas sida så får vi genom träffar möjlighet att ge CODA-barnen verktyg att hantera identitetsproblemet och konflikter kring olika sociala koder när den hörande världen och den döva världen möts.  
  • Få CODA att synas mer ute i samhället. Det har hittills visat på stor brist inom olika kunskapsområden om CODA-barns beteenden och sociala behov. Under ett barns uppväxt träffar denne en otroligt stor mängd människor och ett fåtal har koll på vad det innebär att vara CODA. Genom att synas mer i samhället kommer kunskapen samtidigt öka.  
  • Försöka bilda en organisation/ett nätverk efter projektets slut som ansvarar för just CODA frågorna. Det här är ett viktigt mål eftersom att frågorna och stödet som behövs både för barn och föräldrar när det gäller CODA är någonting som det kommer finnas behov av i fortsättningen också, just därför behöver vi någonting som fortsätter jobba för målgrupperna även fast projekttiden tagit slut.
 

I projektet samarbetar vi med SDR (Sveriges Dövas Riksförbund), SDF (Stockholms Dövas Förening), Manillaskolan, Språkrådet, Dövteamet Stockholm och Familjeklubben Näckrosen. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2014 och avslutades i juli 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2014 och avslutades i juli 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm, nationellt
Sidan uppdaterades 2020-06-02.