Till innehållet

Det syns inte

Projektet drivs av: Föreningen Arts & Hearts

Beskrivning av projektet

Projektet ska med en föreställning om ungdomars vardag, och med workshops och digitalt material kopplat till föreställningen, bidra till att bryta tabun och bidra med kunskap om förebyggande av psykisk ohälsa.

Projektets målsättning är dels att lyfta frågor om psykisk ohälsa genom en föreställning som speglar ungdomars vardag och på så sätt bidrar till att bryta tabun kring ämnet, dels att bidra med kunskap om förebyggande av psykisk ohälsa genom workshops och digitalt material som är kopplat till föreställningen. Den primära målgruppen är unga 12 till 20 år i skolor och andra mötesplatser. Allt material som tas fram utvecklas i samarbete med representanter för målgruppen.

Efter projektets slut kommer föreställningen att kunna laddas ner tillsammans med övrigt digitalt material (inklusive lärarhandledning) som kan användas av skolor etc. I samarbeta med bland annat Elevernas riksförbund och Tjejzonen räknar man med att nå minst 15 000 ungdomar genom föreställning och/eller workshops under projektets gång och ytterligare 10 000 med det digitala materialet. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att möta den ökade efterfrågan från skolor runt om i landet med möjlighet att sprida projektets koncept och modell till flera, skolor, institutioner och representanter för målgruppen barn/ungdomar på ett nationellt plan.

Efter projektet

Pandemin eliminerade större delen av de fysiska mötena år 2 och alla fysiska möten år 3, totalt mer än hälften av de planerade tillfällena. Trots detta har projektet lyckats med följande:

 • I det fysiska rummet har 14 000 ur målgruppen och 4 000 personer ur den sekundära målgruppen nåtts genom föreställningar med utbildningsmusikalen Det syns inte, workshops och så kallade Edutainment-föreläsningar där underhållning och utbildning blandas.
 • Personer som nåtts av det digitala materialet är svårare att kartlägga, men siffran är många gånger högre än målet. Några exempel: Guide om Mentala tallriksmodellen distribuerades till cirka 40 000 personer genom bland andra partnerorganisationer och sociala medier. Podcast och app har nått cirka 4 000 personer och bland annat använts som utbildningsmaterial i skolor.
 • Instagramkontot har drygt 1 000 följare, Facebook cirka 900 följare (primärt sekundärmålgruppen), som nåtts av tips och information på veckobasis. Pilotmodulen för det nya konceptet beräknas ha genomförts av 1 500 personer i målgruppen. Gör-det-själv-material för musikalen Det syns inte, inklusive manus, tillhörande utbildningsmaterial och musikinspelningar, lanseras nu som en del av den reguljära verksamheten men har ännu inte hunnit användas av målgruppen.

Projektet har löpande använt enkäter och djupintervjuer för att förstå insatsernas effekter. Målgruppen har i dessa enkäter svarat att bland andra följande nyttor har uppnåtts:

● “Brutit stigma” och “startat samtal om mentalt mående”.

● “Väckte tankar om eget mående, och vad det kan bero på”.

● “Gett kunskap om sociala mediers inverkan”.

När projektet startade var psykisk hälsa inte en del av det offentliga samtalet. Allt eftersom temat blivit mer allmänt omtalat, har projektet gradvis flyttat fokus från att väcka dialog, till att verka för konkreta beteendeförändringar. Som exempel har man, i pilotmodulen för det nya digitala konceptet, redogjort för specifika förändringar som kan göra deltagarna upp till fyra gånger effektivare när de studerar.

Den digitala modell som tagits fram finns på webben men kommer att vidareutvecklas tillsammans med alla skolor i Linköpings kommun i ett nytt arvsfondsprojekt: Operation Prevention Linköping

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i september 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i september 2021.

Kontakt

Ort
Nykvarn

Liknande projekt

 • Passion for climate

  Projektet Passion for Climate ska skapa en helt ny metod som kanaliserar ungas passioner mot ett högre klimatengagemang.  

 • Pengar!

  I projektet ska ungdomar utveckla verktyg för att utforska det komplexa fenomenet pengar i syfte att förstå hur människor ser på pengar i relation…

 • Poddteater 16 (tidigare Podd-teater)

  Projektet ska utveckla en metod där unga teaterintresserade personer får skapa hörspel i form av poddar.

Sidan uppdaterades 2021-12-22.