Till innehållet

ARTmovement

Projektet drevs av: Studiefrämjandet Stockholms län

Beskrivning av projektet

ARTmovement är ett folkbildande konstprojekt med integrationssyfte. Projektet kommer aktivt att söka upp unga nyanlända och etablerade svenskar som erbjuds att skapa konst tillsammans med etablerade yrkesverksamma konstnärer.

Formen är en kort studiecirkel på tre gånger som avslutas med en utställning. För intresserade deltagare ges stöd att fortsätta skapandet i fortsatt studiecirkel eller i eget arbete. Projektet ska arbeta nära yrkesverksamma konstnärer och institutioner. På så sätt skapas ett kontaktnät mellan unga deltagare och etablerade konstnärer/konstinstitutioner. Genom att livesända träffarna kan fler delta oavsett geografisk spridning. Studiefrämjandet avser att fortsätta verksamheten efter projektets slut.    

Under projektet har drygt 900 personer deltagit i olika kortare och längre konstnärliga aktiviteter, där nyanlända och svenskfödda ungdomar har mötts tillsammans med konstnärer för att skapa i olika sammanhang. Det har till exempel varit att nyanlända unga kvinnor målat, sprayat och tagit fram symboler utifrån minnen och erfarenheter till ett stort gemensamt verk under handledning av en konstnär på en av Stockholms stads parklekar. Ett annat exempel är fotoläger i skärgårdsmiljö som resulterade i en vandringsutställning bland annat på Naturhistoriska riksmuseet. Man har haft ARTcamp på skollov och man har skapat ett ambassadörsprogram, så att deltagare själva ska kunna leda och arrangera workshopar. Som en avslutning av projektet genomfördes ARTfair 2021 med ett antal workshops med etablerade konstnärer och ungdomar samt ett galleri på en ponton under en bro i centrala Stockholm. En av deltagarna projektet beskriver vad projektet betytt genom följande ord: ”Jag ville liksom berätta något. Min svenska var inte så bra, men genom konsten kan man visa vad man vill och vad man tycker. Vad man upplever. Jag fotar till exempel mycket för att berätta for min släkt i Syrien hur jag har det. Även om de inte är här kan jag dela med mig av vad jag upplever."

Efter projektet

Eftersom projektet till stor del genomfördes under tiden som det har varit pandemirestriktioner i samhället har många aktiviteter genomförts digitalt eller utomhus, som digitala workshops och foto-promenader.

Projektet ledde till att man har bildat föreningen ARTmovement och att nya samarbeten etablerats.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2018 och avslutades i oktober 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2018 och avslutades i oktober 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • SAK UNG - aktivera unga i samtidskonst

    Projektet ska öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga mellan 16-25 år möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform.

  • Come Together

    Projektet ska skapa ett koncept för körer som vill samarbeta med nyanlända unga i sin närhet. Syftet är att bygga broar mellan unga nyanlända och…

  • Kulturskolan i storstan - minskat utanförskap genom samverkan

    Projektet ska bryta utanförskap och utveckla en mer jämlik kulturskoleverksamhet. Målet är att verka för nya samverkansmetoder för inkludering och…

Sidan uppdaterades 2022-08-21.