Till innehållet

Kulturskolan i storstan - minskat utanförskap genom samverkan

Projektet drevs av: Sveriges Kulturskoleråd

Beskrivning av projektet

Projektet ska bryta utanförskap och utveckla en mer jämlik kulturskoleverksamhet. Målet är att verka för nya samverkansmetoder för inkludering och breddat deltagande samt att skapa nya verksamhetsformer och utbud genom samverkan med civilsamhället.

Projektets syfte är att bryta utanförskap och utveckla en mer jämlik kulturskoleverksamhet. Cirka 14 procent av barn och ungdomar är rikssnittet för deltagande i kulturskoleverksamhet. I vissa stadsdelar i våra tre största kommuner är deltagandet endast 2 procent.

Målet är att verka för nya samverkansmetoder för inkludering och breddat deltagande samt att skapa nya verksamhetsformer och utbud genom samverkan med civilsamhället. Målgrupp i projektet är unga mellan 6-19 år i så kallade utanförskapsområden i Stockholm, Göteborg och Malmö. Samverkan är ett bärande koncept i projektet som vill pröva en ny metod med samverkansstrateger, en ny stödjande funktion för att stärka kulturskolornas samverkan med civilsamhället som till exempel idrottsföreningar, barn-och ungdomsföreningar, kulturföreningar, etniska föreningar, funktionshindersorganisationer och trossamfund. Därför handlar projektet mycket om att diskutera, pröva, utvärdera och jämföra nya verksamheter med alla inblandade och mellan de olika orterna. I referensgruppen som lämnar kunskaper och erfarenheter samt bidrar med att sprida kunskap och resultat finns ett antal föreningar, organisationer och kulturskolor.

Projektets resultat och erfarenheter kommer att spridas och implementeras i Kulturskolerådets olika forum och till Sveriges alla kulturskolor. Övriga samverkansparter sprider erfarenheterna inom respektive organisation och dess nätverk.

Efter projektet

Samtliga tre delprojekt har samarbeten som kommer att fortgå, men i lite olika utsträckning. Projekten har innefattat områden som breddad rekrytering, dokumentation och spridning av lärande exempel och metoder. Det har även bidragit till ökad kännedom om samverkan med civila samhället, lokala föreningar har fått ny kunskap om kulturskolans verksamhet och möjligheter till samverkan. I Stockholm finns det, utöver det som nämnts under fortlevnad i punkten ovan, flera enskilda samarbeten som fortsätter. Det handlar främst om att nyttja varandras lokaler och räckvidd till deltagare. I Malmö kommer samarbeten mellan storstadschefer, lärare och samverkansaktörer fortlöpa så som beskrivits. I Göteborg fortsätter samtliga aktiviteter även under 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • SAK UNG - aktivera unga i samtidskonst

    Projektet ska öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga mellan 16-25 år möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform.

  • Come Together

    Projektet ska skapa ett koncept för körer som vill samarbeta med nyanlända unga i sin närhet. Syftet är att bygga broar mellan unga nyanlända och…

  • Vi är värda allt

    Projektet syftar till att öka ungas chans för återetablering i samhället efter vistelse på Statens Institutionsstyrelse (SiS) ungdomshem.

Sidan uppdaterades 2023-01-13.