Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Kulturskolan i storstan - minskat utanförskap genom samverkan

Projektet drivs av: Sveriges Kulturskoleråd

Beskrivning av projektet

Projektet ska bryta utanförskap och utveckla en mer jämlik kulturskoleverksamhet. Målet är att verka för nya samverkansmetoder för inkludering och breddat deltagande samt att skapa nya verksamhetsformer och utbud genom samverkan med civilsamhället.

Projektets syfte är att bryta utanförskap och utveckla en mer jämlik kulturskoleverksamhet. Cirka 14 procent av barn och ungdomar är rikssnittet för deltagande i kulturskoleverksamhet. I vissa stadsdelar i våra tre största kommuner är deltagandet endast 2 procent.

Målet är att verka för nya samverkansmetoder för inkludering och breddat deltagande samt att skapa nya verksamhetsformer och utbud genom samverkan med civilsamhället. Målgrupp i projektet är unga mellan 6-19 år i så kallade utanförskapsområden i Stockholm, Göteborg och Malmö. Samverkan är ett bärande koncept i projektet som vill pröva en ny metod med samverkansstrateger, en ny stödjande funktion för att stärka kulturskolornas samverkan med civilsamhället som till exempel idrottsföreningar, barn-och ungdomsföreningar, kulturföreningar, etniska föreningar, funktionshindersorganisationer och trossamfund. Därför handlar projektet mycket om att diskutera, pröva, utvärdera och jämföra nya verksamheter med alla inblandade och mellan de olika orterna. I referensgruppen som lämnar kunskaper och erfarenheter samt bidrar med att sprida kunskap och resultat finns ett antal föreningar, organisationer och kulturskolor.

Projektets resultat och erfarenheter kommer att spridas och implementeras i Kulturskolerådets olika forum och till Sveriges alla kulturskolor. Övriga samverkansparter sprider erfarenheterna inom respektive organisation och dess nätverk.

Efter projektet

Samtliga tre delprojekt har samarbeten som kommer att fortgå, men i lite olika utsträckning. Projekten har innefattat områden som breddad rekrytering, dokumentation och spridning av lärande exempel och metoder. Det har även bidragit till ökad kännedom om samverkan med civila samhället, lokala föreningar har fått ny kunskap om kulturskolans verksamhet och möjligheter till samverkan. I Stockholm finns det, utöver det som nämnts under fortlevnad i punkten ovan, flera enskilda samarbeten som fortsätter. Det handlar främst om att nyttja varandras lokaler och räckvidd till deltagare. I Malmö kommer samarbeten mellan storstadschefer, lärare och samverkansaktörer fortlöpa så som beskrivits. I Göteborg fortsätter samtliga aktiviteter även under 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-04-09.