Till innehållet

"Det tillåtande rummet" - delaktighet, fantasi och förståelse

Projektet drevs av: Kulturverket/Umeå kommun

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att i en kontinuerlig process av konstnärliga workshoppar engagera målgruppen och samarbetspartners för att tillsammans skapa en trygg mötesplats som motverkar rädsla och väcker nyfikenhet.

Verksamheten kännetecknas av delaktighet, fantasi och förståelse. Projektets målgrupper är barn och ungdomar med olika funktionsförutsättningar. All verksamhet tas fram i samarbete med dem. Ambitionen är vidare att påverka beslutsfattare på lokal nivå att planera för en inkluderande samhällsutveckling samt att medverka till en förbättrad lärarutbildning där målgruppens behov och förmågor lyfts fram genom kreativt skapande. De metoder som tas fram kommer att förvaltas av Kulturverket och användas av projektets samarbetsparter i deras respektive utvecklingsarbete för målgruppen. Målet är att deltagarna, tillsammans med samarbetsparterna ska ha tagit fram metoder för ett ”tillåtande rum” som ger alla en möjlighet att kommunicera sina behov genom kreativt skapande. Ambitionen är att öka möjligheterna för målgruppen att uttrycka sig, reflektera över tillvaron och att argumentera. Projektet avslutas med en föreställning där deltagarna ges möjlighet att kommunicera sina kreativa verk.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

  • Läkekonst

    Konstnärligt arbete med långtidssjuka barn och deras hemklasser. Vi jobbar även med andra grupper av unga som inte självklart kan ta del av det…

  • Kumulus - För barn med frihetsberövade föräldrar eller andra närstående

    Kumulus finns för barn och unga i Umeå med omnejd som har eller haft en familjemedlem i fängelse, häkte eller fotboja. I den situationen kan det…

  • Kunskaporama

    Kunskaporama är ett generationsövergripande projekt som värnar barn och ungas rätt till utlärning och syftar till att tillvarata och tillgängliggöra…

Sidan uppdaterades 2020-06-25.