Till innehållet

Digiparks

Projektet drivs av: Wermdö Parkour & Gymnastik Förening

Beskrivning av projektet

Projektet ska undersöka hur mobiltelefoner, surfplattor och andra enkla digitala enheter kan användas för att främja barns och ungdomars rörelse, oavsett funktionsvariation.

Man ska i samverkan med skola, fritidsverksamheter, kommuner och ideella aktörer ta fram en metod för hur man med hjälp av digital teknik kan skapa ett mervärde på fysiska platser som lekplatser, skolgårdar och spontanidrottsplatser. Metoderna ska samlas i en guide som ska inspirera och vägleda skolpersonal, fritidsledare och föreningar i att och hur de kan använda sig av digitala lösningar på ett sätt som ökar fysisk aktivitet, och av kommuner i planeringen av rörelseytor för att genom digital teknik förhöja upplevelsen av platsen och erbjuda fler aktiviteter.

Ambitionen är också att projektet ska resultera i landets första hybridpark med en både fysisk och en digital dimension, genom integrerade digitala zoner i den fysiska parken.

Beviljat belopp

8 353 134 kronor

Projektets tidstatus

10%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Beviljat belopp

8 353 134 kronor

Projektets tidstatus

10%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Kontakt

Ort
Järfälla

Liknande projekt

  • Jämlik hälsa för alla

    Projektet syftar till att stärka den fysiska och psykiska hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning.

  • Unga, Makt och Hälsa

  • UngOteket

    UngOteket är en ledarskapsutbildning där unga parallellt lär sig föreningskunskap och får arbeta praktiskt med att driva ett projekt i sin förening.

Sidan uppdaterades 2024-01-10.