Till innehållet

Dövas Kulturarv

Projektet drevs av: Riksförbundet för döva hörselskadade barn och barn med språkstörning

Beskrivning av projektet

Projektet ska samla in berättelser från personer med hörselnedsättning som levt och studerat i Örebro under 1900-talet. Materialet sätts sedan samman till en webbaserad stadsvandring i Örebro.

Projektet ska samla in berättelser från personer med olika grad av hörselnedsättning som levt och studerat i Örebro under 1900-talet. Materialet ska sedan sättas samman till en webbaserad stadsvandring i Örebro där besökarna med hjälp av sin mobil får möta såväl intervjuade som fiktiva personer som presenteras med hjälp av historiska och nutida fotografier och filmer. Stadsvandringen presenteras på svenskt teckenspråk, med svensk text och tal som tillval. Materialet blir även till ett läromedel för barn och unga med hörselnedsättning. Det insamlade materialet tas om hand, vårdas och tillgängliggörs av ArkivCentrum i Örebro.

Efter projektets slut kommer den webbaserade stadsvandringen att förvaltas av Örebro kommun medan läromedlet förvaltas av Teckenbro AB.

Efter projektet

Projektet ledde till ett bevarande av dövas kulturarv genom en dokumentation. Detta skedde genom intervjuer på svenskt teckenspråk med ett fyrtiotal personer med hörselnedsättning samt ett tiotal personer med hörselnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning. Utifrån dessa intervjuer skapades sedan en stadsvandring i Örebro samt ett läromedel om hur döva levde i Örebro län på 1900-talet. Verksamheten fortsätter i en stadsvandring via en webbapp www.dovaskulturarv.se, ett läromedel https://bit.ly/36R5o0V samt inspelade och transkriberade intervjuer som bevaras på ArkivCentrum Örebro län.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-07-08.