Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Hälsoverkstan

Projektet drivs av: Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)

Beskrivning av projektet


Projektet ska genom sina distriktsförbund och i samarbete med de folkhögskolor som erbjuder kurser för personer med dövblindhet öka kunskaperna om hälsa, och förbättra hälsosituationen för, personer med dövblindhet. Projektet ska ta fram ett material som ger personer med dövblindhet vägledning och verktyg för egna aktiviteter för bättre hälsa. Projektet ska även ta fram en handledning för personal inom rehabiliteringen som beskriver lämpliga aktiviteter och hur man kan motivera och instruera en person med dövblindhet. Nationellt projekt. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.