Till innehållet

Hälsoverkstan

Projektet drevs av: Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)

Beskrivning av projektet


Projektet ökar kunskaperna om hälsa och förbättrar därigenom hälsosituationen för personer med dövblindhet. Ett material tas fram som ger personer med dövblindhet vägledning och verktyg för egna aktiviteter för bättre hälsa. Projektet producerar även en handledning för personal inom rehabiliteringen som beskriver lämpliga aktiviteter och hur man kan motivera och instruera en person med dövblindhet. Arbetet sker genom FSDB:s distriktsförbund och i samarbete med de folkhögskolor som erbjuder kurser för personer med dövblindhet. Efter projektets avslut fortsätter landstingens dövblindteam och rehabiliteringspersonal att använda materialet. FSDB ansvarar för sitt eget material samt för uppdateringar av landstingens material samt bistår med expertkunskap vid fortbildningsverksamhet.

Efter projektet

Projektet har lett till ökad kännedom om hälsoläget bland personer med dövblindhet. Ett handledningsmaterial har tagits fram direkt för målgruppen och ett har producerats för personal inom habilitering och rehabilitering. Verksamheten fortsätter inom regionernas dövblindteam och rehabiliteringspersonal använder materialet. Föreningen ansvarar för sitt eget material samt för uppdateringar av regionernas material samt bistår med expertkunskap vid fortbildningsverksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2017 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2017 och avslutades i december 2019.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-01-14.