Till innehållet

Hälsoverkstan

Projektet drivs av: Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)

Beskrivning av projektet


Projektet ökar kunskaperna om hälsa och förbättrar därigenom hälsosituationen för personer med dövblindhet. Ett material tas fram som ger personer med dövblindhet vägledning och verktyg för egna aktiviteter för bättre hälsa. Projektet producerar även en handledning för personal inom rehabiliteringen som beskriver lämpliga aktiviteter och hur man kan motivera och instruera en person med dövblindhet. Arbetet sker genom FSDB:s distriktsförbund och i samarbete med de folkhögskolor som erbjuder kurser för personer med dövblindhet. Efter projektets avslut fortsätter landstingens dövblindteam och rehabiliteringspersonal att använda materialet. FSDB ansvarar för sitt eget material samt för uppdateringar av landstingens material samt bistår med expertkunskap vid fortbildningsverksamhet.

Efter projektet

Projektet har lett till ökad kännedom om hälsoläget bland personer med dövblindhet. Ett handledningsmaterial har tagits fram direkt för målgruppen och ett har producerats för personal inom habilitering och rehabilitering. Verksamheten fortsätter inom regionernas dövblindteam och rehabiliteringspersonal använder materialet. Föreningen ansvarar för sitt eget material samt för uppdateringar av regionernas material samt bistår med expertkunskap vid fortbildningsverksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2017 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2017 och avslutades i december 2019.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • AutismEd - En central plats för att hitta, skapa och nå ut med mobil mikroutbildning

    Syftet med projektet är att skapa nya möjligheter för personer inom autismspektrat att vidareutbilda sig utifrån sina egna förutsättningar och bli…

  • Digitalisering där vi hör till

    Projektet syftar till att öka delaktigheten hos personer med hörselnedsättning vid digitala möten och hybridmöten genom att jämföra olika…

  • Individuell plan

    FUB i Stockholm ska verka för att så kallade individuella planer, som beskriver stödinsatser till personer med funktionsnedsättning, görs…

Sidan uppdaterades 2021-01-14.