Till innehållet

Digitalisering där vi hör till

Projektet drivs av: Hörselskadades Riksförbund

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att öka delaktigheten hos personer med hörselnedsättning vid digitala möten och hybridmöten genom att jämföra olika videoplattformar utifrån tillgänglighets- och delaktighetsaspekter, informera om olika typer av hörhjälpmedel och hur de kan öka tillgängligheten för målgruppen.

Projektgruppen ska också producera ett utbildningsmaterial, självstudiepaket och ett studiecirkelmaterial som vänder sig till mötesarrangörer, grupp- och ordningsledare och till deltagare. Efter projekttiden ska det framtagna utbildningsmaterialet bland annat publiceras på HRF:s utbildningsplattformar samt erbjudas som studiecirkel via ABF.

Beviljat belopp

3 173 616 kronor

Projektets tidstatus

27%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Beviljat belopp

3 173 616 kronor

Projektets tidstatus

27%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • AutismEd - En central plats för att hitta, skapa och nå ut med mobil mikroutbildning

    Syftet med projektet är att skapa nya möjligheter för personer inom autismspektrat att vidareutbilda sig utifrån sina egna förutsättningar och bli…

  • Individuell plan

    FUB i Stockholm ska verka för att så kallade individuella planer, som beskriver stödinsatser till personer med funktionsnedsättning, görs…

  • Volontärskap för alla

    Syftet med projektet är att inspirera och underlätta ideellt engagemang för personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2022-07-01.