Till innehållet

Digitalisering där vi hör till

Projektet drivs av: Hörselskadades Riksförbund

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att öka delaktigheten hos personer med hörselnedsättning vid digitala möten och hybridmöten genom att jämföra olika videoplattformar utifrån tillgänglighets- och delaktighetsaspekter, informera om olika typer av hörhjälpmedel och hur de kan öka tillgängligheten för målgruppen.

Projektgruppen ska också producera ett utbildningsmaterial, självstudiepaket och ett studiecirkelmaterial som vänder sig till mötesarrangörer, grupp- och ordningsledare och till deltagare. Efter projekttiden ska det framtagna utbildningsmaterialet bland annat publiceras på HRF:s utbildningsplattformar samt erbjudas som studiecirkel via ABF.

Beviljat belopp

3 173 616 kronor

Projektets tidstatus

49%

Projektet startade i april 2023 och avslutas i juni 2025.

Beviljat belopp

3 173 616 kronor

Projektets tidstatus

49%

Projektet startade i april 2023 och avslutas i juni 2025.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-04-24.