Till innehållet

Drakprojektet

Projektet drevs av: Sensus studieförbund Region Uppsala- Härnösand

Beskrivning av projektet

Drakprojektet är ett digitalt kultur- och folkbildningsprojekt som riktar sig till unga och unga vuxna med social fobi.

Projektet ska genomföras i Gävleborg och syftet är att uppmuntra till kulturintresse, social gemenskap och digital delaktighet. Genom projektet ska unga och unga vuxna få möjlighet att ta sig ur sitt utanförskap och ingå i ett socialt sammanhang både digitalt och fysiskt. När det gäller metod kommer projektet att utveckla en webbportal som är anpassad för målgruppen samt en pedagogisk metod för att driva kulturstudiecirklar online. Projektet ska uppmuntra till att möten även utanför nätet uppstår och att nya bekantskaper knyts utifrån det gemensamma intresset kultur och kreativitet. Projektets vision är att minska stigmat kring psykisk ohälsa och att stärka individerna att aktivt delta i samhället och finna meningsfull sysselsättning. Målsättningen är att etablera en modell och webbportal som även kan etableras på andra platser i landet. Projektet ska på sikt drivas inom Sensus ordinarie verksamhet samt genom en ideell organisation som projektet avser att bilda.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-09-02.