Till innehållet

Orda - kreativt skrivande för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Projektet drevs av: Studiefrämjandet Uppsala Västmanland

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla Orda-grupper inom vilka personer med intellektuell funktionsnedsättning får möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sig kreativt, i första hand genom skrivande. 

Syftet med projektet är genom kreativa processer öka egenmakten hos målgruppen samt att genom estetiska upplevelser ge den breda allmänheten ökade insikter om målgruppens behov. Orda-gruppernas material samlas på en digital plattform. Det material som tas fram i projektet, inklusive studieplan och handledningar, kommer efter projektet att fritt tillhandahållas och spridas av Studiefrämjandet som även fortsatt kommer att stödja befintliga och nya Orda-grupper. Litteraturcentrum i Uppsala kommer att fortsatt förvalta och utveckla plattformen.

Särskilda ansträngningar kommer att göras för att få med personer ur målgruppen som har annan etnisk bakgrund än svensk. Skrivandet inbegriper olika utryck såsom poesi, essä, kortprosa och dramatik. Texterna samlas i en antologi och presenteras även i en utställning tillsammans med foton som deltagarna producerar. Utställningen turnerar i samtliga kommuner i Uppsala län och deltagarna är med och arrangerar presentationer och vernissager. Den deltagare som kan tänka sig att ta ansvar för en Orda-grupp får gå en cirkelledarutbildning. 

Efter projektet

Projektet ledde till framtagandet av en verksamhet i vilken personer med funktionsnedsättning utvecklar sitt kreativa skrivande. Målgruppen har medverkat i att ta fram en antologi och en utställning samt deltagit i turnéer med uppläsning av egna alster. Vidare har en blogg skapats.

Orda-grupperna lever vidare som studiecirklar inom ramen för Studiefrämjandets ordinarie verksamhet. Några deltagare ur målgruppen kommer att fungera som cirkelledare.

Verksamheten ska breddas till att även innefatta äldre personer utan funktionsnedsättning samt människor inom socialpsykiatrin. Studiefrämjandet driver bloggen vidare och i den kan såväl befintliga som nya Orda-grupper lägga sina texter. Studiefrämjandet fortsätter att tillhandahålla och sprida det material som tagits fram inom projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i januari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i januari 2023.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • SPRAK in motion

    Projektet ska underlätta språkinlärningen för nyanlända och göra inlärningen lustfylld genom att använda teater och dramapedagogik i…

  • Nationellt centrum för communityart och fred

  • Drakprojektet

    Drakprojektet är ett digitalt kultur- och folkbildningsprojekt som riktar sig till unga och unga vuxna med social fobi.

Sidan uppdaterades 2023-05-22.