Till innehållet

Etablera Jugger i Sverige för en mer aktiv fritid för fler

Projektet drevs av: Studiefrämjandet i Örebro och Värmlands län

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att sprida aktiviteten Jugger, som är en relativt ny sport i Sverige.

I Jugger spelar två lag mot varandra på ett fysiskt och strategiskt sätt, med en speciell utrustning som lagen bygger för hand. Det beskrivs som en blandning mellan fäktning och rugby, samtidigt som det finns många likheter med strategiska fajtingspel på datorn och lajv. Eftersom Jugger är en aktivitet med mycket rörelse är syftet med projektet även att förbättra folkhälsan hos målgruppen, som är ungdomar mellan 12 och 25 år. Idag finns tre Juggerföreningar, som tillsammans har startat ett förbund, SJUFO.

Projektet ska göra Jugger synligt och känt genom deltagande och uppvisningar på skolor, föreningar och evenemang som festivaler och lajv. För att underlätta spridningen av Jugger ska projektet bygga upp en redskapsbank med spelutrustning och sprida kunskapen om Jugger genom Studiefrämjandet. Målet är att 30 nya föreningar/avdelningar startar under projekttiden. Det innebär ca 300 aktiva personer. Projektet ska arrangera och skapa en struktur för SM eller ligaspel. Efter projekttidens slut ska verksamheten fortsätta att bedrivas i förbundet SJUFO. Föreningarna har möjlighet att vara medlemmar i Sverok där de kan få stöd.

Efter projektet

Under projekttiden fanns det som mest 15 föreningar, med sammanlagt cirka 300 aktiva. Projektet har arrangerat och skapat en struktur för SM i Jugger. Efter projekttiden fortsätter verksamheten i Svenska Juggerförbundet, med stöd från Sverok och Studiefrämjandet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Karlstad

Liknande projekt

  • Ungt inflytande

    På fritidsgårdar används metoden Ungt Inflytande för att säkerställa ungas delaktighet i verksamheten, men verktyg saknas för att inkludera unga med…

  • Mångkulturell ungdomsledarakademi

    Folkbildarna i Värmland ska utveckla en mångkulturell ledarskapsakademi för unga i åldern 14 till 20 år i stadsdelen Kronoparken i Karlstad för att…

  • Växtkraft

    Projektet handlar om att ge stöd och kunskap i frågor som berör unga vuxna mellan 18-25 år, som kommit till Sverige som ensamkommande barn. Det kan…

Sidan uppdaterades 2022-09-02.