Till innehållet

Fashion Freaks - Remade, Recycled, Revisted

Projektet drevs av: Abbekås Golfklubb

Beskrivning av projektet

Fashion Freaks handlar om mode, kläder och fåfänga ur ett sittande perspektiv.

Att ge enskilda rullstolsanvändare möjlighet att själv bestämma hur de vill klä sig, vilken identitiet de vill signalera med sitt klädval>, kort sagt bvem de vill visa fram sig som. Att ge den enskilde makten över alla de idéer, den kunskap och de lösningar som vi kan finna kring problemet med en generell klädindustri som skapar plagg för gående, stående kroppar. Att förse den enskilde individen med all den information den behöver för att bli oberoende av den specialklädindustri som tillhandahåller stigmatiserande "vårdplagg" av typen byxor utan bakdel.  Vi kallar det Independent Living - empowerment och självbestämmande. 

Genom att samla idéer om vad som fungerar i form av specialplagg eller  kombinationer av olika plagg och accesoarer testa fram vad som är såväl funktionellt som fashionabelt för rullstolsanvändare. Genom att  hitta lösningar på hur en kan anpassa existerande klädesplagg för en sittande kropp. Genom att ge information som är tillräckligt lättförståelig för att också nybörjare utan kunskap om sömnad kan våga sig på att köpa och anpassa egna kläder. Aöö information, inklusive eventuella mönster eller metoder att skapa mönster för anpassningar finns tillgänglig gratis på nätet under vår hemsidas www.fashionfreaks.se 

Under år tre kommer vi lägga upp en del kvarvarande anpassningar som togs fram under förra projektåret; I bloggform kommer tips och idéer om hur en kan använda våra lösningar ihop med existerande plagg presenteras, tillsammans med a dra tips och lösningar som handlar om kombinationer av existerande plagg, accessoarer med mera presenteras.  Enkla stickmönster till accessoarer, delar av plagg för kombination kommer läggas upp. All information som tagits gram kommer finnas tillgänlgi gratis på hemsidan.

Ur Independent Livingperspektiv är inte delaktighet ett gott nog resultat. Målsättningen inom IL är att  personer med funktionsnedsättningar ska få möjlighet att bli självbestämmande.; dvs ta makten över sina egna liv. Det är vår uppgift att tillhandahålla de resurser som kan möjliggöra detta.  Då vårt syfte är att bemäktiga och bemyndiga enskilda personer - inte skapa expertorgan eller bygga upp expertis att tillhandahållas av någon annan - har vi en något oortodox syn på vem eller vilka vi samarbetar med. Så samarbetar vi regelbundet med enskilda individer, har en pågående dialog med användare av webbsidan via kommentatorsfunktionen. 

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige är medsökande.  För övrigt se under rubriken "Delaktighet".

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2011 och avslutades i mars 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2011 och avslutades i mars 2014.

Kontakt

Liknande projekt

  • Magasin iMAGO

    Med utgångspunkt i en lokal tidskrift utvecklar projektet ett nationellt kulturmagasin, Magasin iMAGO, som ska spegla och sprida kännedom om den…

  • Bland kakor och moln - IT för dig som är äldre med funktionsnedsättning

    Projektet ska lära äldre personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar boende i Stockholms län att använda digitala…

  • Sprida mening

    Projektet ska utveckla en radiopodd som vänder sig till äldre med medfödd eller åldersrelaterad funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.