Till innehållet

Flamman Akademi - Nej till kriminalitet

Projektet drivs av: Flamman Socialt förebyggande centrum

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att, tillsammans med unga, bygga ett stärkande program som stärker ungas livsfärdigheter, arbetar våldsförebyggande och stärker ungas delaktighet, samhällsengagemang och positiva anknytning till sitt bostadsområde.

Målgruppen inom Flamman Akademi är unga i åldern 10-15 år. Genom att de får engagera sig och/eller anordna aktiviteter i sitt eget bostadsområde ska ungas motståndskraft och egenmakt stärkas och risken för att lockas in i kriminalitet minskas. Innehållet till programmet ska arbetas fram tillsammans med målgruppen, föräldrar och samarbetspartners. Inom ramen för projektet ska man även erbjuda stärkande föräldrautbildningar. Programmet ska ske i flera socioekonomiskt utsatta områden i Malmö och efter projektets slut kommer verksamheten dels att implementeras i Flammans ordinarie verksamhet i samverkan med samarbetspartners, dels att spridas till andra områden/orter bland annat i form av en metodhandbok. Unga som genomgått programmet kommer att verka som positiva ambassadörer och delta i spridandet av projektet och inspirera andra unga att delta.

Beviljat belopp

8 341 586 kronor

Projektets tidstatus

34%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Beviljat belopp

8 341 586 kronor

Projektets tidstatus

34%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Resilient gamers

    Unga ska kunna motverka ett hatiskt klimat, uttryck för extremism och radikalisering inom gamingvärlden. Därför vill det här projektet skapa ett…

  • Extremkoll

    Projektet ska erbjuda alla unga i Sverige, 13-25 år, kunskap och verktyg för att stå emot extremistiska budskap och propaganda på nätet.

  • Extremkoll 2.0

    Syfte och mål med projektet är att bygga en plattform för aktörer som arbetar för demokratiska värden och mot våldsbejakande extremism tillsammans…

Sidan uppdaterades 2023-08-07.