Till innehållet

FritidsFriends - din fria tid som du vill ha den!

Projektet drevs av: Riksförbundet Fritidsförbundet för Barn och Unga med funktionsvariationer

Beskrivning av projektet

Projektet avslutades i förtid i november 2023, eftersom föreningen gick i konkurs.

Projektets överordnade syfte är att öka kunskapen om demokrati och delaktighet för målgruppen barn, unga och unga vuxna med LSS-beslut.

Projektet ska ge målgruppen bättre förutsättningar att vara delaktiga i beslut som rör deras vardag och fritid. Projektet involverar personal inom LSS-verksamheter samt anhöriga i arbetet med att etablera ett mera demokratiskt samspel mellan målgrupp och personal. Målet är att ta fram praktiska metoder och övningar som ger både målgruppen och LSS-personalen stöd i att öka målgruppens inflytande över sin vardag och sin fritid.

Projektet ska ge nya arbetssätt, metodmaterial samt starta nätverk för medbestämmande bland projektets deltagare. Arbetssätt och metoder ska efter tre år implementeras på deltagande verksamheter samt spridas till liknande verksamheter. Metoden kommer även att finnas tillgänglig via Fritidsförbundet och nätverket ska drivas vidare med stöd från förbundet.

Beviljat belopp

4 056 474 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2021 och avslutades i november 2023.

Beviljat belopp

4 056 474 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2021 och avslutades i november 2023.

Kontakt

Ort
Johanneshov

Liknande projekt

  • Social Recycling

    Projektet ska förändra bilden av framgång för unga i åldern 16-25 år i socioekonomiskt utsatta områden med målet att inspirera unga till…

  • Vilja

    Projektet ska starta en ny LSS-verksamhet i Bollnäs där målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar genom teater och film ska…

  • Jag gör politik (f d Intern-Extern dialog)

    Projektet ska utveckla en metod för medborgardialog som bättre svarar mot de förutsättningar som målgruppen unga med psykiska och/eller…

Sidan uppdaterades 2024-03-13.