Till innehållet

FritidsFriends - din fria tid som du vill ha den!

Projektet drivs av: Riksförbundet Fritidsförbundet för Barn och Unga med funktionsvariationer

Beskrivning av projektet

Projektets överordnade syfte är att öka kunskapen om demokrati och delaktighet för målgruppen barn, unga och unga vuxna med LSS-beslut.

Projektet ska ge målgruppen bättre förutsättningar att vara delaktiga i beslut som rör deras vardag och fritid. Projektet involverar personal inom LSS-verksamheter samt anhöriga i arbetet med att etablera ett mera demokratiskt samspel mellan målgrupp och personal. Målet är att ta fram praktiska metoder och övningar som ger både målgruppen och LSS-personalen stöd i att öka målgruppens inflytande över sin vardag och sin fritid.

Projektet ska ge nya arbetssätt, metodmaterial samt starta nätverk för medbestämmande bland projektets deltagare. Arbetssätt och metoder ska efter tre år implementeras på deltagande verksamheter samt spridas till liknande verksamheter. Metoden kommer även att finnas tillgänglig via Fritidsförbundet och nätverket ska drivas vidare med stöd från förbundet.

Beviljat belopp

4 056 474 kronor

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2024.

Beviljat belopp

4 056 474 kronor

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2024.

Kontakt

Ort
Johanneshov

Liknande projekt

  • Relationer som funkar

    Projektets övergripande syfte är att skapa bättre förutsättningar för nära relationer för personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller…

  • Rättigheterna är våra! Berättelsen som strategiskt verktyg för förändring

    Projektet ska utveckla en metod där en samtidsdokumentation bildar grund för ett regionalt förändrings- och påverkansarbete inom…

  • Starta en barn- och ungdomsjour på teckenspråk

    Projektet ska utveckla en internetbaserad barn- och ungdomsjour dit döva och hörselskadade teckenspråkiga ungdomar mellan 7 och 21 år kan vända sig…

Sidan uppdaterades 2023-08-17.