Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Funkis

Projektet drivs av: KFUM Linköping

Beskrivning av projektet

Syftet med Funkis är att skapa en mötesplats för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och deras familjer.

Målet med verksamheten är att bryta och motverka den ofrivilliga isolering och det utanförskap dessa barn och deras familjer ibland hamnar i. Den primära målgruppen är barn med NPF i Östergötland i åldrarna 3-11 år.  Den sekundära målgruppen är föräldrar och syskon. Metoden för verksamheten är att bygga upp en mötesplats, anpassad efter målgruppens behov i form av en lugn miljö, som samtidigt lockar till lek. Utöver det erbjuds aktiviteter med fokus på kroppen i rörelse, syskonsträffar och utbildningar för föräldrar. Parallellt med de olika verksamheterna sker också erfarenhetsutbyten. Efter avslutad projektperiod kommer verksamheten att bli en del av KFUM Linköpings ordinarie verksamhet. Projektet vill även sprida informationen om verksamheten till kommuner, organisationer och föreningar runtom i landet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i september 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i september 2021.

Kontakt

Ort
Linköping
Sidan uppdaterades 2020-06-02.