Till innehållet

Funkis

Projektet drevs av: KFUM Linköping

Beskrivning av projektet

Syftet med Funkis är att skapa en mötesplats för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och deras familjer.

Målet med verksamheten är att bryta och motverka den ofrivilliga isolering och det utanförskap dessa barn och deras familjer ibland hamnar i. Den primära målgruppen är barn med NPF i Östergötland i åldrarna 3-11 år.  Den sekundära målgruppen är föräldrar och syskon. Metoden för verksamheten är att bygga upp en mötesplats, anpassad efter målgruppens behov i form av en lugn miljö, som samtidigt lockar till lek. Utöver det erbjuds aktiviteter med fokus på kroppen i rörelse, syskonsträffar och utbildningar för föräldrar. Parallellt med de olika verksamheterna sker också erfarenhetsutbyten. Efter avslutad projektperiod kommer verksamheten att bli en del av KFUM Linköpings ordinarie verksamhet. Projektet vill även sprida informationen om verksamheten till kommuner, organisationer och föreningar runtom i landet.

Efter projektet

Projektet har:

  • byggt upp en aktivitetsplats med lekutrustning,
  • anordnat syskonträffar, föräldrarutbildning om ADHD, Autism
  • arrangerat rörelsegrupper för familjer
  • genomfört sociala aktiviteter med föreläsningar
  • verksamhet för särskolans elever en dag per vecka.

Verksamheten drivs av föreningen i samverkan med region och kommun. Flera andra regioner har visat intresse för liknande verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i september 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i september 2021.

Kontakt

Ort
Linköping

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-01-19.