Till innehållet

Hållbar väg mot jämställd fotboll

Projektet drivs av: IK Uppsala Fotboll

Beskrivning av projektet

Projektet vill möta strukturella problem och skapa bättre förutsättningar för mer jämställd fotbollsverksamhet.

Målet är att skapa en integrerad modell för flickor att utvecklas i sitt idrottsutövande och framtida ledarskap, genom att knyta samman och skapa en röd tråd från integration i föreningslivet, via en jämlik fotbollsutbildning till ett ledaruppdrag inom svenskt föreningsliv.

Målgruppen för projektet är flickor i åldern 8–19 år, men inkluderar de upp till 25 år. Inom projektet kommer fokus ligga på att skapa trygga och tydligare vägar för hur deltagare tar steget vidare från spelare till föreningsledare, funktionär eller mentor.

Med en bredare satsning i länet i samarbete med Upplands fotbollsförbund och RF-SISU kommer projektet leda till en tydlig modell som kan drivas vidare och implementeras inom ordinarie verksamheter i samarbete med länets föreningar.

Beviljat belopp

2 894 484 kronor

Projektets tidstatus

33%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i maj 2026.

Beviljat belopp

2 894 484 kronor

Projektets tidstatus

33%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i maj 2026.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Reproduktiv hälsa och integration

    Projektet ska mobilisera ungdomar med afariskt och somaliskt ursprung i förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning och andra former för…

  • Referenssamtal Länsstyrelsen Norrbotten

  • Tjejerna tar och ger plats!

    Svenska Settlementförbundet (SSF) ska tillsammans med unga tjejer utveckla metoder, arbetssätt och stödstrukturer för att stärka tjejers…

Sidan uppdaterades 2023-06-07.