Till innehållet

Reproduktiv hälsa och integration

Projektet drivs av: Afarvänner i Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet ska mobilisera ungdomar med afariskt och somaliskt ursprung i förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning och andra former för hedersrelaterat våld och förtryck. Målgruppen är nyanlända ungdomar från Afrikas Horn.

Under senare år har många afarer, somalier och andra folkgrupper från länder på Afrikas Horn fått asyl i Sverige. I deras hemländer finns det en stark tradition med kvinnlig könsstympning och andra skadliga sedvänjor. Föreningen Afarvänner vill i projektet arbeta med unga nyanlända för att förhindra att skadliga sedvänjor fortsätter utövas i det nya hemlandet. Projektet syftar till att mobilisera ungdomar med afariskt och somaliskt ursprung i förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning och andra former för hedersrelaterat våld och förtryck. Målgruppen är nyanlända ungdomar från Afrikas Horn. Metoden går ut på att i studiecirkelform utbilda ungdomar till informatörer.  

Efter projekttiden kan ungdomar som deltagit i projektet hålla i studiecirklar i ABF:s regi. Målet är att upplysningsarbetet ska bli en integrerad del av elevhälsans arbete i Uppsala län, i föreningen samt övriga samverkansaktörers ordinarie verksamheter.

Projektet genomförs i samverkan med elevhälsan i Uppsala, Hälsoäventyret, Region Uppsala och ABF.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Läs- och skrivundervisning i teckenspråkiga klassrum

    Projektets syfte är att stärka läs- och skrivkompetenser hos teckenspråkiga elever. Målgrupp är döva och hörselskadade elever och deras lärare.

  • Podden "Osynligt sjuk"

    Projektet ska förebygga psykisk ohälsa för barn och unga som lever med cystisk fibros (CF) eller primär ciliär dyskinesi (PCD) genom att stärka…

  • Jag har också NPF!

Sidan uppdaterades 2020-06-02.