Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Reproduktiv hälsa och integration

Projektet drivs av: Afarvänner i Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet ska mobilisera ungdomar med afariskt och somaliskt ursprung i förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning och andra former för hedersrelaterat våld och förtryck. Målgruppen är nyanlända ungdomar från Afrikas Horn.

Under senare år har många afarer, somalier och andra folkgrupper från länder på Afrikas Horn fått asyl i Sverige. I deras hemländer finns det en stark tradition med kvinnlig könsstympning och andra skadliga sedvänjor. Föreningen Afarvänner vill i projektet arbeta med unga nyanlända för att förhindra att skadliga sedvänjor fortsätter utövas i det nya hemlandet. Projektet syftar till att mobilisera ungdomar med afariskt och somaliskt ursprung i förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning och andra former för hedersrelaterat våld och förtryck. Målgruppen är nyanlända ungdomar från Afrikas Horn. Metoden går ut på att i studiecirkelform utbilda ungdomar till informatörer.  

Efter projekttiden kan ungdomar som deltagit i projektet hålla i studiecirklar i ABF:s regi. Målet är att upplysningsarbetet ska bli en integrerad del av elevhälsans arbete i Uppsala län, i föreningen samt övriga samverkansaktörers ordinarie verksamheter.

Projektet genomförs i samverkan med elevhälsan i Uppsala, Hälsoäventyret, Region Uppsala och ABF.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Ort
Uppsala
Sidan uppdaterades 2020-06-02.