Till innehållet

Referenssamtal Länsstyrelsen Norrbotten

Projektet drivs av: Rewilding Sweden

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att öka kunskap om skogens roll för klimat och biologisk mångfald samt sätt att brukas. Målgruppen är unga i åldern 13–25 år. Målet är att utifrån ungas engagemang och vilja till en bredare förståelse och kunskap utveckla utbildningsmoment och material om skog och skogsbruk.

Inom projektet ska ungdomar utbildas till skogsinformatörer som tillsammans med experter och skolelever utvecklar ett undervisningsmaterial för skolbesök. Intresserade ungdomar ges möjlighet att besöka pilotskogar även på sin fritid där olika typer av ”förvildningsinsatser” och skogsbruk visas upp och ungdomarna får ta del av åtgärder som bidrar till biologisk mångfald.

Inom projektet arrangeras konferenser där ungdomar möter experter och forskare inom området. En gemensam hemsida med nedladdningsbart undervisningsmaterial och korta informationsfilmer skapas.

Arbetet med skogsinformatörer, miljökonferenser för ungdomar samt studiebesök av pilotskogar kommer att fortsätta som en del av den ordinarie verksamheten inom Rewilding Sweden och samarbetsorganisationerna.

Beviljat belopp

7 455 627 kronor

Projektets tidstatus

15%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i november 2026.

Beviljat belopp

7 455 627 kronor

Projektets tidstatus

15%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i november 2026.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-11-10.