Till innehållet

Matsvinn på schemat

Projektet drivs av: Ätbart

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ge unga konkreta verktyg för att minska sitt matsvinn och i förlängningen stärka deras möjligheter att agera för en hållbar samhällsutveckling, samt minska den känsla av maktlöshet som klimatutmaningarna kan orsaka för många unga.

I projektet ska organisationen tillsammans med elever och lärare på tio pilotskolor i en iterativ process skapa ett kunskapsmaterial om matsvinn och hållbar matproduktion som kan integreras i flera kurser och ämnen inom grund- och gymnasieskolan, inklusive anpassad skola.

Projektet ska resultera i en interaktiv plattform/webbplats där material finns tillgängligt kostnadsfritt för skolor i hela landet. Pilotskolorna ska integrera metoden i sin ordinarie verksamhet. Informationen om plattformen ska spridas till lärare och skolledare genom lämpliga nätverk, mässor och konferenser, samt till skolor och kommuner.

Beviljat belopp

7 497 166 kronor

Projektets tidstatus

21%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i november 2026.

Beviljat belopp

7 497 166 kronor

Projektets tidstatus

21%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i november 2026.

Kontakt

Ort
Lidingö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-11-13.