Till innehållet

Växer tillsammans

Projektet drivs av: Barnombudet i Uppsala län

Beskrivning av projektet

Man ska ta fram en metod för att skapa gemensamhetsodlingar med skolgården som utgångspunkt där elever i årskurs 6-9, personer från 65 år och personer i daglig verksamhet involveras. Projektets syfte är att främja social, mental och fysisk hälsa för målgrupperna samt att bidra till ett tryggare och mer inkluderande lokalsamhälle. Odlingarna kommer att utgöra mötesplatser där människor som normalt inte träffas kan samlas kring frågor om hur man kan leva ett gott ekologiskt, socialt, existentiellt och ekonomiskt hållbart liv. I projektet ska Barnombudet i Uppsala tillsammans med bland andra skolan, LSS-verksamheter, kommunens allaktivitetshus och PRO planera och genomföra odlingar runt två skolor i Uppsala. Man ska också ta fram ett metodupplägg och skolmaterial som ska spridas till andra kommuner. Efter projektets slut ska liknande verksamheter ha startats upp på fyra ytterligare platser i landet samtidigt som fler ska ha blivit nyfikna på att testa. Odlingarna i Uppsala ska fortsätta att drivas med kommunen som samordnare.

Beviljat belopp

7 295 879 kronor

Projektets tidstatus

0%

Projektet startar i augusti 2024 och avslutas i augusti 2027.

Beviljat belopp

7 295 879 kronor

Projektets tidstatus

0%

Projektet startar i augusti 2024 och avslutas i augusti 2027.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-05-02.