Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Hälsa - ett steg i taget

Projektet drivs av: Föreningen för de Neurosedynskadade

Beskrivning av projektet

Det här projektet handlar om hälsopromotion (främjande av hälsa) för personer med multipla extremitetsskador.

 Extremitetsskadade har med stigande ålder allt mer ökande problem med sin hälsa: smärta, övervikt och därmed också minskad rörlighet. Många använder sina kroppar på ett sätt som de inte är byggda för och utsätter sig därmed för ett hårt slitage (Over-use syndrome). Livsstilsfaktorer får större negativa konsekvenser för personer som redan har en funktionsnedsättning. Det är också svårare för dessa personer att få adekvat hjälp. Det saknas idag kunskap om hur förändring av livsstilsfaktorer kan förbättra hälsan för personer med extremitetsskador.  Syftet med projektet är att samla och sprida kunskap om hälsopromotion för personer med multipla extremitetsskador. Syftet är också att hjälpa deltagare i projektet till en bättre upplevd hälsa

De flesta med multipla extremitetsskador har stora problem med smärta/övervikt  När projektet började ett stort arbete med att kartlägga hur problemet ser ut och vilka områden vi skulle fokusera på. Efter flera möten och samtal med berörda beslöt vi oss för att fokusera på: - Kost och vikt * Träning *Balans i kropp/själ *Smärta/Smärthantering Beteendeförändring arbetar vi med genom coachning. Deltagarna genomgår också en Hälsa- och Livsstilsutbildning i tre steg. På utbildningen ingår bl.a. Hälsosamtal, föreläsningar och olika sorters träning och konditionstest. Mellan kurserna får deltagarna råd och stöd med träning och andra livsstilsfaktorer. 

 Efter projektets slut ska följande vara uppnått: - Tips- och idedatabasen Tipbase ska vara utbyggd med en egen avdelning för Hälsa- och Livsstil  - Lokala träningsgrupper för personer med extremitetsskador ska vara uppbyggda i Stockholm, Skåne och Göteborgsområdet - Informationsmaterial om Kost/Vikt samt träning för personer med extremitetsskador ska vara framtagna - EX-Center ska ha implementerat hälsopromotion i sin dagliga verksamhet - Som för alla med Sällsynta Diagnoser måste brukarna själva vara kunskapbärare. Kunskapen som projektet genererar ska spridas bland de extremitetskadade själva som i sin tur ska kunna använda delge till t.ex. vårdgivare.

Projektet leds av en styrgrupp där samtliga brukarorganisationer finns representerade.  Under projektets gång har vi och har haft direkt dialog med FfdN:s medlemmar och EX-Centers brukare. Projektet har uformats efter de önskemål och behov som framkommit.  Projektledare Björn Håkansson och projektsamordnare Hanna Isaksson har själva extremitetsskador.       

Samarbetspartners är: EX-Center, Kunskap- och Rehabiliteringscenter för personer med multipla extremitetsskador Dysmeliföreningen. FfdN VästSverige FfdN Stockholm

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2012 och avslutades i november 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2012 och avslutades i november 2015.

Sidan uppdaterades 2020-06-03.