Till innehållet

HjärnPunkten

Projektet drevs av: Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Göteborg

Beskrivning av projektet

Projekt HjärnPunkten syftar till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan för de med förvärvad hjärnskada, genom att skapa en social samlingspunkt som har öppet eftermiddag och kväll.  

Något som är svårt för många hjärnskadade är "startmotorn", att orka ta sig för något, särskilt när det inte finns något som är anpassat för deras behov och med hänsyn till deras förutsättningar. I projekt HjärnPunkten ska vi ta fram både behov och önskemål och tillsammans med skadade, anhöriga och samarbetspartner skapa en mötesplats dit det känns naturligt att komma. Gemenskap och växande i gruppen liksom folkbildning i studiecirklar, där alla kan trivas och vara med utifrån sin dagsform.

Målet är att HjärnPunkten ska ha öppet två kvällar i veckan i aktivitetscentret i Dalheimers hus, ett hus som redan är känt och känns tryggt för många. Det ska kännas som en given samlingspunkt för de hjärnskadade och människor omkring dem att gå till. När man är där ska man kunna göra allt från bara fika och vara social till att vara med i lärande sammanhang som studiecirklar, samtalsgrupper m.m. Vi vill ha en levande verksamhet som formas sig efter deltagarna och ändrar sig över tid.

Det är viktigt att tidigt i projektet ta kontakt med långsiktiga finansiärer och de som kan drifta och utveckla verksamheten när projektet är slut. Vi har redan varit i kontakt med kommunen och även tittat på liknande verksamheter som Frivilligcentraler. Hur finansieras liknande verksamheter, både där det finns funktionshinder i bilden och inte?

Delaktighet är viktigt i projekt HjärnPunkten. Om inte de hjärnskadade själva, och de i deras omgivning, får vara med och tala om behov och önskemål, men även förutsättningar, så blir det svårt att skapa en attraktiv verksamhet. Många referenspersoner och många i målgruppen ska kontaktas och så många som möjligt vara med aktivt under projektet men även efter det. 

Redan i ansökan har vi talat om att samarbete är etablerat och ska utvecklas med Dalheimers hus och studieförbundet Sensus. Flera andra samarbeten är på gång, bland annat med andra funktionshinderföreningar, ex. Strokeföreningen, med organisationer som på olika vis arbetar med utbildning, rehabilitering och sysselsättning för hjärnskadade och med kommun och vård.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Allas likhet inför lagen

    Projektet ska utveckla metoder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att stärka kunskapen om vardagsjuridik och de regelverk…

  • Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom

    Projektet ska höja kunskapsnivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom (HS) med främst fokus på assistans och boenden runt om i landet.

  • Stigma Watch

    StigmaWatch ska på ett informativt sätt uppmärksamma redaktioner och textförfattare när ordet schizofreni, psykossjukdom eller liknande ord för…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.