Till innehållet

I dina skor - en modell för mentorskap och konstnärligt samarbete mellan barn och vuxna

Projektet drivs av: Kulturskolerådet

Beskrivning av projektet

Barn i kulturskolan och professionella konstnärer ska inspirera varandra och genomföra kreativa projekt i en modell för ömsesidigt mentorskap och konstnärligt samarbete.

Projektet syftar till att i kulturskolorna, kulturinstitutionerna och hos konstnärerna få in fler dimensioner: ömsesidiga mentorskapet, samverkan mellan kulturinstitutionerna, konstnärerna och barnen, samt funktionsförutsättningsperspektivet. Barn i kulturskolan samt andra verksamheter som erbjuder kulturaktiviteter för barn och unga och professionella konstnärer ska inspirera varandra och genomföra kreativa projekt för ömsesidigt mentorskap och konstnärligt samarbete.

Målet är att involvera 24 barn och lika många konstnärer i fyra kommuners - Kalix, Gävle, Stockholm och Göteborg - kulturskolor och minst åtta olika kulturinstitutioner. Minst 50 procent av deltagande barn ska representera målgruppen barn med olika funktionsförutsättningar.

Efter projekttidens slut är medverkande institutioner beredda att fortsätta samarbetet med kulturskolorna och övriga verksamheter och då med en utprovad mentorsmodell som kan spridas till övriga Sverige.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm, Göteborg, Kalix, Gävle

Liknande projekt

  • Katalysator

    KATALYSATOR strävar efter att erbjuda stöd och kunskap i ungdomars skapande av en meningsfull och förebildsbyggande fritid samt agera brobyggare…

  • Katapult

    Katapult syftar till att ge ungdomar i Västerbotten verktyg att genom kunskaper i arrangörskap, makt och inflytande ta plats som kulturproducenter…

  • Killars röster om heder

    Projektet ska utveckla en nationell webbplats med olika stödinsatser för killar med hedersproblematik.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.