Till innehållet

Idrottsvänner

Projektet drivs av: Svenska Dövidrottsförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att stötta ungdomar som flyttar till Örebro för att gå Riksgymnasiet för döva och hörselskadade att idrotta.

Projektet vill skapa en ”röd tråd” för eleverna i övergången från grundskolan eller specialskolan till Riksgymnasiet i Örebro vad gäller idrott. Projektet ska, genom att bland annat utbilda ”idrottsvänner”, stötta ungdomarna i deras kontakter med föreningslivet lokalt i Örebro. Projektet ska även skapa ett utbildningsmaterial och utbilda idrottstolkar i idrottstecken, samt verka för att en Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) upprättas för Riksgymnasiets elever.

Materialet som tas fram ska förvaltas av sökande förening i samarbete med RF Sisu Örebro och utbildningarna kring ”idrottsvänner” samt idrottstecken ska fortsätta erbjudas efter projekttidens slut.

Beviljat belopp

7 427 000 kronor

Projektets tidstatus

8%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Beviljat belopp

7 427 000 kronor

Projektets tidstatus

8%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Demokratiforum

    Projektet Demokratiforum syftar till att förbättra arbetsmiljön i skolan – för alla. Ett forum utvecklas där både den fysiska och den psykosocial…

  • Dina rättigheter som placerad i familjehem/HVB-hem

    Projektet ska ta fram en nationell utbildning för barn och unga som är samhällsplacerade för att de ska få god kännedom om sina rättigheter, ha goda…

  • Dissa Steroider

    Projektet ska skapa en plattform med syfte att sprida kunskap om steroidmissbruk och dess följder.

Sidan uppdaterades 2023-02-16.