Till innehållet

Idrottsvänner

Projektet drivs av: Svenska Dövidrottsförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ge ungdomarna stöd som flyttar till/bor i Örebro för att börja på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, med fokus på idrott. Huvudmålet är att säkerställa att ungdomarna kan fortsätta sin idrottsliga karriär utan avbrott samt verka för en ökad psykisk hälsa.

Projektet kommer att genomföra flera åtgärder för att underlätta övergången för eleverna från grund-/specialskolan till Riksgymnasiet i Örebro vad gäller idrott. Det kommer också att samarbeta med RF-SISU Örebro län för att utbilda idrottsvänner innan de påbörjar sitt uppdrag. Syftet med dessa idrottsvänner är att ge ungdomarna stöd i deras kontakter med lokala idrottsföreningar i Örebro.

Under projekttiden kommer olika utbildningsmaterial att skapas för idrottsföreningarna och tolkbolagen i Örebro och nationellt. Projektet har även som målsättning att etablera ett gymnasieprogram i Örebro som kombinerar studier med idrott för eleverna på Riksgymnasiet i Örebro.

Beviljat belopp

7 427 000 kronor

Projektets tidstatus

39%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Gul och blå logotyp för projektet Idrottsvänner.

Beviljat belopp

7 427 000 kronor

Projektets tidstatus

39%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Vägen vidare - för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)

    Projektet syftar till att unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som varken arbetar eller studerar ska bli delaktiga i sin egen…

  • Kraftverket

    Syftet med projektet är att utveckla en modell genom caféworkshoppar och ett webbaserat kunskapslyft om ens rättigheter och hur man nyttjar sin rätt…

  • Må bäst!

    I projektet ska man utveckla arbetssätt för att förebygga och minska mental ohälsa hos målgruppen ungdomar och unga vuxna. Man ska höja kunskap om…

Sidan uppdaterades 2023-06-09.