Till innehållet

Idrottsvänner

Projektet drivs av: Svenska Dövidrottsförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att stötta ungdomar som flyttar till Örebro för att gå Riksgymnasiet för döva och hörselskadade att idrotta.

Projektet vill skapa en ”röd tråd” för eleverna i övergången från grundskolan eller specialskolan till Riksgymnasiet i Örebro vad gäller idrott. Projektet ska, genom att bland annat utbilda ”idrottsvänner”, stötta ungdomarna i deras kontakter med föreningslivet lokalt i Örebro. Projektet ska även skapa ett utbildningsmaterial och utbilda idrottstolkar i idrottstecken, samt verka för att en Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) upprättas för Riksgymnasiets elever.

Materialet som tas fram ska förvaltas av sökande förening i samarbete med RF Sisu Örebro och utbildningarna kring ”idrottsvänner” samt idrottstecken ska fortsätta erbjudas efter projekttidens slut.

Beviljat belopp

7 427 000 kronor

Projektets tidstatus

6%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Beviljat belopp

7 427 000 kronor

Projektets tidstatus

6%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • All set for Action

    Projektet ska få fler att uppleva, delta i och engageras till att skapa en mer jämställd, jämlik och mångfaldig värld. Målgruppen är unga kvinnor…

  • Arion

    Projektet ska erbjuda unga hbtq-personer som har sex mot ersättning interaktivt stöd och stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser som ett…

  • Dina rättigheter som placerad i familjehem/HVB-hem

    Projektet ska ta fram en nationell utbildning för barn och unga som är samhällsplacerade för att de ska få god kännedom om sina rättigheter, ha goda…

Sidan uppdaterades 2022-10-12.