Till innehållet

Individ och Bygd i Balans

Projektet drivs av: Röstånga Tillsammans

Beskrivning av projektet

Projektet utgår från Agenda 2030 och lokalsamhällets betydelse för hållbar utveckling.

Under projekttiden vill man främja den psykiska och fysiska hälsan hos personer med funktionsnedsättning i arbetsför ålder, äldre med funktionsnedsättning och barn och unga i bygden. Föreningen vill bidra till att stärka målgruppens möjligheter till egenmakt, medverka till en mer hållbar utveckling inom bland annat områdena miljö, ekonomi, arbete och hälsa. Det ska uppnås genom att använda landsbygdens resurser och öka gemenskapen i bygden. Äldre och barn ska erbjudas kostnadsfria kultur- och hälsofrämjande aktiviteter.

De ur målgruppen som är i arbetsför ålder ska ges möjligheter att arbetsträna och pröva att arbeta i en verksamhet som fokuserar på matsvinn och som ska etableras under projekttiden.Matsvinnsverksamheten är tänkt att drivas vidare som ett socialt företag lokalt och de kultur- och hälsofrämjande aktiviteterna är planerade att bedrivas vidare genom lokala föreningar, kommun och ABF.

Beviljat belopp

5 500 771 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2021 och avslutades i maj 2024.

Beviljat belopp

5 500 771 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2021 och avslutades i maj 2024.

Kontakt

Ort
Svalöv

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-07-07.