Till innehållet

Inget om oss utan oss!

Projektet drevs av: Handikapphistoriska Föreningen

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta vara på erfarenheter av svenskt deltagande i processen kring framtagandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).Erfarenheterna kommer sedan att spridas till allmänheten, men framförallt inom funktionshinderrörelsen

Projektet ska tillsammans med en mängd samarbetspartners gemensamt ta fram en intervjubok, webbplattform och studiematerial som beskriver hur denna process gått till och vilken betydelse det haft för svensk politik i allmänhet, men i synnerhet för hur man praktiskt kan arbeta med mänskliga rättigheter genom att använda FN:s olika konventioner.

Projektet kommer intervjua nyckelpersoner och sammanställa material som låg till grund för hur den svenska funktionshinderrörelsen praktiskt påverkade CRPD. Projektet kommer även genomföra utåtriktade aktiviteter tillsammans med målgruppen, arkiv och museer för att sprida kunskap om funktionshinder, tillgänglighet, mänskliga rättigheter och civilsamhällets roll som experter och påverkansaktörer.

Projektets resultat lever vidare genom att boken kommer att användas i utbildningar och kurser via involverade organisationer och även aktörer som ingår i den sekundära målgruppen. Webbmaterialet kommer finnas tillgängligt på flera av samarbetspartners webbplatser.

Efter projektet

Projektet lever vidare genom den bok som tagits fram, genom den webbplats som byggts med ytterligare material och med tillgång till alla intervjuer och annat via arkivet hos Folkrörelsearkivet för Uppsala län. De organisationer som medverkat, i styrgrupp och i referensgrupp, kommer alla att vara delaktiga i att sprida kännedom om materialet och att använda det både internt och externt.

Flera partners kommer även att använda bok och digital utställning i sina utbildningar och kurser (internt och externt). Arbetet för att projektets resultat och erfarenheter ska leva vidare kommer nu att ingå i Handikapphistoriska föreningens ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

1 626 208 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2021 och avslutades i mars 2023.

Beviljat belopp

1 626 208 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2021 och avslutades i mars 2023.

Kontakt

Ort
Huddinge

Liknande projekt

  • En annan del av Huddinge - Vi Teater Och Kultur kloka - Vi ToK kloka

    ABF vill genom uppsökande verksamhet ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att utöva sitt intresse för teater och kultur genom prova på…

  • Syskonträffar

  • Likaolika

    Projektets syfte är att skapa arbete för personer med funktionsnedsättning. 

Sidan uppdaterades 2024-01-10.