Till innehållet

KOMITID - föräldrariktad insats vid kommunikationssvårigheter

Projektet drivs av: Barnhälsovården i Uppsala län

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa och sprida en modell som gör att barn med svårigheter att kommunicera identifieras tidigt samt att föräldrar blir stärkta i sitt föräldraskap.

Projektets syfte är att skapa och sprida en modell som gör att barn med svårigheter att kommunicera identifieras tidigt samt att föräldrar blir stärkta i sitt föräldraskap och får kunskap om hur de på bästa sätt kan stödja barnets språkliga och kommunikativa utveckling. Målgruppen är barn med avvikande kommunikationsutveckling och deras föräldrar. Modellen ska utformas, provas och spridas i samverkan med intresseföreningar och representanter för verksamheten. Modellen kommer att presenteras nationellt för att andra familjer ska kunna få liknande insatser. Målet är att KOMITID-modellen ska permanentas och erbjudas familjerna i ett fortsatt samarbete mellan barnhälsovård, habilitering och länslogopedi.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.