Till innehållet

Kraftverket

Projektet drivs av: Verdandi

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att utveckla en modell genom caféworkshoppar och ett webbaserat kunskapslyft om ens rättigheter och hur man nyttjar sin rätt till vård- och stödinsatser.

Målgruppen är unga med samsjuklighet eller unga i riskzon för det. Användningen av modellen ska leda till att:
- unga tar mer aktiv del i vård- och stödinsatser genom kommun samt hälso- och sjukvård.
- unga tar del av konstruktiva fritidssysselsättningar i nykter och drogfri miljö.
- personal inom kommuner och föreningsliv som möter unga använder modellen med caféworkshop, för att stärka utsatta ungas återhämtning.


Efter projektets slut kommer metoden att förvaltas av Verdandi genom det nationella resurscentrumet Brukarkraft och caféworkshopparna kommer att fungera som studiecirklar genom ABF på orter runt om i landet. Ungdomar som deltagit i och utvecklat projektet förväntas sprida sina erfarenheter till andra unga och därmed öka efterfrågan på kunskap om rättigheter och vägar till meningsfull fritid.


Beviljat belopp

6 992 008 kronor

Projektets tidstatus

77%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

6 992 008 kronor

Projektets tidstatus

77%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Dissa Steroider

    Projektet ska skapa en plattform med syfte att sprida kunskap om steroidmissbruk och dess följder.

  • Hälsa för nyanlända ungdomar

    Projektet syftar till att ge nyanlända ungdomar goda förutsättningar till att uppnå en god hälsa i Sverige, att integreras i det svenska samhället…

  • Adda livet

    Projektet ska på ett nytt sätt, för och med ungdomar, kombinera filmer, sociala medier, modern teknik och möten för att nå ut med modern…

Sidan uppdaterades 2022-07-04.