Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Kraftverket

Projektet drivs av: Verdandi

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att utveckla en modell genom caféworkshoppar och ett webbaserat kunskapslyft om ens rättigheter och hur man nyttjar sin rätt till vård- och stödinsatser.

Målgruppen är unga med samsjuklighet eller unga i riskzon för det. Användningen av modellen ska leda till att:
- unga tar mer aktiv del i vård- och stödinsatser genom kommun samt hälso- och sjukvård.
- unga tar del av konstruktiva fritidssysselsättningar i nykter och drogfri miljö.
- personal inom kommuner och föreningsliv som möter unga använder modellen med caféworkshop, för att stärka utsatta ungas återhämtning.


Efter projektets slut kommer metoden att förvaltas av Verdandi genom det nationella resurscentrumet Brukarkraft och caféworkshopparna kommer att fungera som studiecirklar genom ABF på orter runt om i landet. Ungdomar som deltagit i och utvecklat projektet förväntas sprida sina erfarenheter till andra unga och därmed öka efterfrågan på kunskap om rättigheter och vägar till meningsfull fritid.


Beviljat belopp

2 296 109 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

2 296 109 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-10-06.