Till innehållet

KulturBYRÅkraterna

Projektet drivs av: Intresseföreningen Kultur och Kvalitet

Beskrivning av projektet

Projektet KulturBYRÅkraterna skapar, bland annat i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, ett kulturkansli som även innefattar en kulturarbetsförmedling.

Kansliet erbjuder rådgivning och producerar tillgängliga kulturprogram och fortbildningar över hela landet. Kansliet ska vara en länk mellan kulturarbetare med funktionsnedsättning och kulturhus, konsthallar och arrangörer av kulturevent. Projektet stärker kompetensen hos kulturarbetare med funktionsnedsättning i att exponera sin konstnärlighet. Vidare utbildas kulturhus och andra kulturarrangörer i att ta emot och ge plats för kulturarbetarnas produktioner. Kansliet blir efter projektets slut en del av föreningen Kultur och Kvalitets ordinarie verksamhet och finansieras bland annat av ett ökat antal medlemmar och företagssponsring samt genom att kulturinstitutioner över hela landet köper fortbildning och förmedlingstjänster.

Efter projektet

Projektet ledde till att ett kulturkansli skapades. Kansliet utgör ett kompetenscentrum som producerar och erbjuder kulturprogram, utbildningar och rådgivning kopplat till kulturutövare med funktionsnedsättning. Via webbplatsen kulturformedling.se förmedlas kontakter och jobb mellan arrangörer och kulturarbetsplatser samt kulturarbetare med funktionsnedsättning.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i maj 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i maj 2021.

Liknande projekt

  • Musikschlaget arrangörslyft

    Projektet ska utveckla en arrangörsutbildning av, med och för personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

  • Magasin iMAGO

    Med utgångspunkt i en lokal tidskrift utvecklar projektet ett nationellt kulturmagasin, Magasin iMAGO, som ska spegla och sprida kännedom om den…

  • Sjung mitt liv

    Projektet ska utveckla en modell för hur boende på äldreboenden i Stockholm kan uppmuntras att arbeta med berättande, skapande och generationsmöten.

Sidan uppdaterades 2022-01-14.