Till innehållet

Magasin iMAGO

Projektet drevs av: Kultur och Kvalitet

Beskrivning av projektet

Med utgångspunkt i en lokal tidskrift utvecklar projektet ett nationellt kulturmagasin, Magasin iMAGO, som ska spegla och sprida kännedom om den konstnärliga och kulturella verksamhet som genomförs av och med kulturarbetare med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Magasinet ges ut med fyra nummer per år i både pappersupplaga och digital form och har en huvudredaktion i Stockholm samt ett antal regionala redaktioner på olika platser i landet. Målgruppen arbetar med alla delar av produktionen från redaktionell planering till skrivande och fotografering samt marknadsföring och distribution.

Det samordnande huvudansvaret för den fortsatta driften ligger hos föreningen Kultur och Kvalitet medan varje redaktion tar ansvar för sin del. Finansieringen av magasinet sker via samverkansparterna samt i mindre omfattning genom sponsring och prenumerationer samt eventuellt annonsintäkter.

Efter projektet

Projektet har utvecklat det nationella kulturmagasinet iMAGO som speglar och sprider kännedom om den konstnärliga och kulturella verksamhet som genomförs av och med kulturarbetare med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Magasinet utkommer med fyra nummer per år i både högkvalitativ pappersupplaga och digital form.

Verksamheten lever vidare med fokus på pappersupplagan som dock kompletteras med en digital, blädderbar PDF-tidning. Redaktionerna fortsätter sitt arbete från olika orter runt om i landet. Finansieringen sker bland annat genom prenumerations- och annonsintäkter samt med produktionsstöd från Statens kulturråd.

Beviljat belopp

7 571 724 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i september 2023.

Två medelålders kvinnor sitter mitt emot varandra i varsin stol. Genom glasväggen bakom dem syns centrala Stockholm.

Hanna Björklund intervjuar Linda Beijer, chef på Kulturhuset Stadsteatern. Fotograf: Martin Nauclér.

Beviljat belopp

7 571 724 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i september 2023.

Liknande projekt

  • Dansvariation – att leda och dansa tillsammans

    Genom projektet Dansvariation – att leda och dansa tillsammans (tidigare kallat: På Egna Ben) får dansare och dansintresserade med intellektuell…

  • Musikschlaget arrangörslyft

    Projektet ska utveckla en arrangörsutbildning av, med och för personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

  • Sjung mitt liv

    Projektet ska utveckla en modell för hur boende på äldreboenden i Stockholm kan uppmuntras att arbeta med berättande, skapande och generationsmöten.

Sidan uppdaterades 2024-01-10.