Till innehållet

Sjung mitt liv

Projektet drevs av: Föreningen Sverige Berättar

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en modell för hur boende på äldreboenden i Stockholm kan uppmuntras att arbeta med berättande, skapande och generationsmöten.

Projektet ska utveckla en modell för hur boende på äldreboenden i Stockholm kan uppmuntras att arbeta med berättande, skapande och generationsmöten. I studiecirkelform, med stöd av pedagoger och en etnolog, väcks minnen till liv med hjälp av foton från de boendes egna samlingar och från Stockholms stadsmuseums arkiv. De äldre uppmuntras att berätta. Berättelserna ligger sedan till grund för en skapandeprocess av nya sångtexter och textilt hantverk. Därefter involveras olika körer med såväl barn som äldre som tillsammans får skapa och framföra en föreställning. Utifrån det som växt fram vid de olika boendena i form av berättelser, text- och musikstycken samt hantverk skapas genom workshoppar under sista projektåret ett sceniskt körverk.

Efter projektets slut förvaltar och sprider Föreningen Sverige Berättar modellen. Studiefrämjandet kommer att nationellt sprida det utbildningsmaterial som tas fram i projektet samt fortsatt erbjuda verksamheten i studiecirkelform. Studiefrämjandet arbetar även för att teckna en IOP med Stockholms stad som skulle möjliggöra fortsatt etablering vid äldreboenden i Stockholm.

 

Efter projektet

Projektet ledde till en modell för hur boende på äldreboenden kan uppmuntras till berättande och eget skapande samt generationsmöten genom vilka de äldres berättelser sprids till yngre generationer.

Verksamheten lever vidare genom att den studieplan som färdigställts finns tillgänglig och sprids digitalt via föreningens respektive Studiefrämjandets webbplatser. De låtar, musikvideor och filmer samt den podd som producerats finns fortsatt tillgängliga på webbplatserna, Spotify och Youtube.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i november 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i november 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Magasin iMAGO

    Med utgångspunkt i en lokal tidskrift utvecklar projektet ett nationellt kulturmagasin, Magasin iMAGO, som ska spegla och sprida kännedom om den…

  • Musikschlaget arrangörslyft

    Projektet ska utveckla en arrangörsutbildning av, med och för personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

  • KulturBYRÅkraterna

    Projektet KulturBYRÅkraterna skapar, bland annat i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, ett kulturkansli som även innefattar en…

Sidan uppdaterades 2022-05-30.