Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Sjung mitt liv

Projektet drivs av: Föreningen Sverige Berättar

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en modell för hur boende på äldreboenden i Stockholm kan uppmuntras att arbeta med berättande, skapande och generationsmöten.

Projektet ska utveckla en modell för hur boende på äldreboenden i Stockholm kan uppmuntras att arbeta med berättande, skapande och generationsmöten. I studiecirkelform, med stöd av pedagoger och en etnolog, väcks minnen till liv med hjälp av foton från de boendes egna samlingar och från Stockholms stadsmuseums arkiv. De äldre uppmuntras att berätta. Berättelserna ligger sedan till grund för en skapandeprocess av nya sångtexter och textilt hantverk. Därefter involveras olika körer med såväl barn som äldre som tillsammans får skapa och framföra en föreställning. Utifrån det som växt fram vid de olika boendena i form av berättelser, text- och musikstycken samt hantverk skapas genom workshoppar under sista projektåret ett sceniskt körverk.

Efter projektets slut förvaltar och sprider Föreningen Sverige Berättar modellen. Studiefrämjandet kommer att nationellt sprida det utbildningsmaterial som tas fram i projektet samt fortsatt erbjuda verksamheten i studiecirkelform. Studiefrämjandet arbetar även för att teckna en IOP med Stockholms stad som skulle möjliggöra fortsatt etablering vid äldreboenden i Stockholm.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.