Till innehållet

Lyssna till mitt öga!

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland

Beskrivning av projektet

Tillsammans med användare av ögonstyrningsdatorer ska projektet undersöka hur man spelar musikinstrument med ögonstyrning och hur man kan lära ut det på bästa sätt med hjälp av befintlig teknik och musikpedagogiska metoder.

Syftet är att öka målgruppens delaktighet i kulturlivet genom att möjliggöra att kunna spela och skapa musik mer självständigt. Arbetet, som ska bedrivas i studiecirklar, bygger på tre spår: improvisation, komposition och samspel tillsammans med traditionella instrument – hela vägen från nybörjare fram till inspelning i studio. I projektet kommer man även att utbilda studiecirkelledare.

De kunskaper och metoder som projektet kommer fram till ska sammanställas i ett metodmaterial där bland annat instruktionsfilmer på svenska ingår. Metodmaterialet ska tillgängliggöras på webben och användas inom olika kulturverksamheters ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

7 063 298 kronor

Projektets tidstatus

36%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i maj 2026.

Beviljat belopp

7 063 298 kronor

Projektets tidstatus

36%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i maj 2026.

Kontakt

Ort
Uddevalla

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-09-20.