Till innehållet

Lyssna till mitt öga!

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland

Beskrivning av projektet

Tillsammans med användare av ögonstyrningsdatorer ska projektet undersöka hur man spelar musikinstrument med ögonstyrning och hur man kan lära ut det på bästa sätt med hjälp av befintlig teknik och musikpedagogiska metoder.

Syftet är att öka målgruppens delaktighet i kulturlivet genom att möjliggöra att kunna spela och skapa musik mer självständigt. Arbetet, som ska bedrivas i studiecirklar, bygger på tre spår: improvisation, komposition och samspel tillsammans med traditionella instrument – hela vägen från nybörjare fram till inspelning i studio. I projektet kommer man även att utbilda studiecirkelledare.

De kunskaper och metoder som projektet kommer fram till ska sammanställas i ett metodmaterial där bland annat instruktionsfilmer på svenska ingår. Metodmaterialet ska tillgängliggöras på webben och användas inom olika kulturverksamheters ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

7 063 298 kronor

Projektets tidstatus

3%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i maj 2026.

Beviljat belopp

7 063 298 kronor

Projektets tidstatus

3%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i maj 2026.

Kontakt

Ort
Uddevalla

Liknande projekt

  • ParaCraft - ett liv i rörelse

    Projektet ska stimulera vuxna personer med funktionsnedsättning till ett mera aktivt liv, ett liv i rörelse.

  • Fakulteten

    Projektet ska ge konstnärer med intellektuell funktionsnedsättning möjligheter att fungera som pedagoger och leda workshops med barn och unga,…

  • Dansa mitt liv

    Hur kan dans bidra till glädje och ökat välmående bland äldre med funktionsvariationer? Projektet Dansa mitt liv tar avstamp i forskning om bland…

Sidan uppdaterades 2023-05-10.