Till innehållet

Scenen är mitt liv!

Projektet drivs av: Funktionsrätt Östergötland

Beskrivning av projektet

Projektet utvecklar en tvåårig konstnärlig heltidskurs för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) som avslutat anpassad gymnasieskola och som idag har ytterst begränsad tillgång till högre konstnärlig utbildning.

Utbildningen samverkar med regionala kulturinstitutioner och konstnärliga utövare och innefattar ämnena kultur i samhället, bild, dans, musik och teater. Runt utbildningen skapas av, med och för målgruppen ett kompetenscentrum och en kulturarbetsplats dit både utexaminerade studenter och andra ur målgruppen kan söka sig. Kulturarbetsplatsen kommer att erbjuda en bred och öppen verksamhet riktad till både målgrupp och bred allmänhet.

Modellen som utvecklas ska kunna spridas till övriga delar av landet. Planen är att Föreningen Kulturcentrum Öst driver utbildningen och kulturarbetsplatsen vidare med stöd av såväl region och kommuner som olika kulturaktörer i Östergötland.

Beviljat belopp

10 265 581 kronor

Projektets tidstatus

19%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i november 2026.

Beviljat belopp

10 265 581 kronor

Projektets tidstatus

19%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i november 2026.

Liknande projekt

  • Sound Mix - we create together

  • Viaductus

    Projektets syfte är att utveckla och etablera nya vägar in i den professionella scenkonsten (bland annat teatrar, danskompanier och konserthus) för…

  • Lyssna till mitt öga!

    Tillsammans med användare av ögonstyrningsdatorer ska projektet undersöka hur man spelar musikinstrument med ögonstyrning och hur man kan lära ut…

Sidan uppdaterades 2024-02-02.