Till innehållet

Viaductus

Projektet drivs av: Moomsteatern

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla och etablera nya vägar in i den professionella scenkonsten (bland annat teatrar, danskompanier och konserthus) för personer med intellektuell, kognitiv och fysisk funktionsvariation.

I projektet vill Moomsteatern tillsammans med samverkansparterna Skånes Dansteater och ShareMusic & Performing Arts utveckla en rekryteringsmodell och vägledande verktyg som ska vara ett stöd både för den enskilde scenkonstnären och för scenkonstverksamheter som idag inte rekryterar personer med funktionsvariation.

Hittills har 13 scenkonstverksamheter anmält intresse av att medverka i projektet. Efter projekttiden ska utvecklade metoder fortsätta att användas av samverkansparterna. Samtidigt ska metodmaterial spridas till andra scenkonstverksamheter, både digitalt och genom utbildningspaket innehållande bland annat föreläsningar, workshops och studiebesök.

Beviljat belopp

7 525 838 kronor

Projektets tidstatus

24%

Projektet startade i oktober 2023 och avslutas i oktober 2026.

Beviljat belopp

7 525 838 kronor

Projektets tidstatus

24%

Projektet startade i oktober 2023 och avslutas i oktober 2026.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Hör mig!

    Projektet ska utveckla en metod för hur personer med neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan arbeta med stumfilm.

  • Utbilda utbildarna

    Projektet ska skapa ett nationellt nätverk för konstnärligt drivna dagliga verksamheter med teaterinriktning som inbegriper skådespelare med…

  • Cirkus för framtiden - tillsammans gör vi det omöjliga möjligt

    Syftet med projektet är att ta till vara på det klimatengagemang som finns hos unga idag. Målgrupp är barn och unga 8 – 25 år.

Sidan uppdaterades 2023-10-23.