Till innehållet

Cirkus för framtiden - tillsammans gör vi det omöjliga möjligt

Projektet drivs av: Ideella Föreningen Karavan

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att ta till vara på det klimatengagemang som finns hos unga idag. Målgrupp är barn och unga 8 – 25 år.

Projekt har som mål att ge målgruppen verktyg att hantera ångesten för de globala klimatförändringarna och göra deras röster hörda och därigenom främja deras demokratiska deltagande – att vända känsla av hopplöshet inför framtiden till handling.

Projektet vill utveckla den metod som redan finns inom cirkusträning att även kunna gälla inom ämnet klimatengagemang. Till synes omöjliga uppgifter kan man lyckas med om man samarbetar. I projektet får cirkusträning praktiseras och visas upp som en föreställning. Därefter får deltagarna delta i olika naturupplevelser och samarbeta kring utställningar, fysiska och digitala, på temat klimat där målgruppens idéer och visioner får utrymme.

Efter projekttiden har man för avsikt att ha tagit fram en metodbok som även kommer att finnas tillgänglig digitalt. Där kommer det finnas tips och filmade instruktioner för fortsatt klimatarbete. Cirkusdelen kan man beställa som till exempel ett Skapande Skola-projekt.

Beviljat belopp

5 064 934 kronor

Projektets tidstatus

93%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i augusti 2024.

Beviljat belopp

5 064 934 kronor

Projektets tidstatus

93%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i augusti 2024.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-02-27.