Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Barnens Skulpturpark på Rosengård

Projektet drivs av: Drömmarnas Hus Ek. förening

Beskrivning av projektet

I projektet skapar barn och unga tillsammans med konstnärer och dramapedagoger Barnens skulpturpark i området Herrgården i stadsdelen Rosengård i Malmö.

I projektet skapar barn och unga tillsammans med konstnärer och dramapedagoger Barnens skulpturpark i området Herrgården i stadsdelen Rosengård i Malmö. Syftet är att barn och ungdomar som bor i området, utifrån sina erfarenheter och berättelser, får uttrycka sig konstnärligt i det offentliga rummet genom att skapa permanenta konstverk i sin egen uppväxtmiljö.

Målgruppen deltar i planerings- och budgetarbete, framtagande av skisser och modeller, färdigställande av verken, invigning och fortsatt verksamhet i skulpturparken. Målgruppen har även majoritet i projektets styrgrupp. Ett inspirationspaket för parkbesökare samt ett metodmaterial utifrån projektarbetet tas fram.

Materialet tillhandahålls av föreningen efter att projektets avslutats. Malmö stad ansvarar för parkens fortsatta drift och underhåll.

Efter projektet

Projektet ledde till skapandet av Barnens skulpturpark i Rosengård i Malmö. Vidare togs ett inspirationspaket för parkbesökare fram samt ett metodmaterial om hur barn kan ges reellt inflytande över sin närmiljö och få uttrycka sig konstnärligt i det offentliga rummet samt delta i planerings-, budget- och programarbete. Verksamheten fortsätter i föreningens regi med visningar och programverksamhet. Metodmaterialet tillhandahålles och sprids av föreningen tillsammans med samverkansparterna. Malmö stad äger och ansvarar för skulpturparkens fortsatta underhåll.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Malmö
Sidan uppdaterades 2021-07-08.