Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Må bäst!

Projektet drivs av: KFUM-KFUK Central

Beskrivning av projektet

I projektet ska man utveckla arbetssätt för att förebygga och minska mental ohälsa hos målgruppen ungdomar och unga vuxna. Man ska höja kunskap om psykisk hälsa och ohälsa, sänka trösklarna att prata om det och minska stigma kring psykisk ohälsa.

Det nya arbetssättet ska genomsyra hela organisationen och integreras i föreningens ordinarie verksamhet. Man kommer också att verka för att arbetssättet sprids till andra organisationer.

I projektet ska man göra en utbildningstrappa om psykisk hälsa och ohälsa för ungdomsledare. Utbildningstrappan ska kunna integreras i befintliga ledarutbildningar inom KFUM-rörelsen. Man ska utveckla en metod för faddrar med särskilt uppdrag kring området psykisk hälsa. Det kommer att vara unga personer som får kunskap om psykisk hälsa / ohälsa, som kan vara ett extra stöd, som känner till var och hur man söker hjälp för ett dåligt mående och som hjälper till med utbildningarna.

I projektet ska man också skapa en hemsida som kan fungera som kunskapsbank. Utöver detta ska man ordna aktiviteter som på olika sätt uppmärksammar psykisk hälsa. Det kan vara en mental hälsa-dag, föreläsningar, workshops, åsiktstorg med mera. Aktiviteterna ska testas under projektet för att sedan bli en del av föreningens ordinarie verksamhet.

Efter projektet slut avser föreningen att fortsätta med den verksamhet man bygger upp under projekttiden. Metoderna ska spridas inom KFUM-rörelsen och till andra. Det digitala utbildningsmaterialet ska finnas fritt och tillgänglig för allmänheten.


Beviljat belopp

1 669 916 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

1 669 916 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-10-05.