Till innehållet

Må bäst!

Projektet drivs av: KFUM-KFUK Central

Beskrivning av projektet

I projektet ska man utveckla arbetssätt för att förebygga och minska mental ohälsa hos målgruppen ungdomar och unga vuxna. Man ska höja kunskap om psykisk hälsa och ohälsa, sänka trösklarna att prata om det och minska stigma kring psykisk ohälsa.

Det nya arbetssättet ska genomsyra hela organisationen och integreras i föreningens ordinarie verksamhet. Man kommer också att verka för att arbetssättet sprids till andra organisationer.

I projektet ska man göra en utbildningstrappa om psykisk hälsa och ohälsa för ungdomsledare. Utbildningstrappan ska kunna integreras i befintliga ledarutbildningar inom KFUM-rörelsen. Man ska utveckla en metod för faddrar med särskilt uppdrag kring området psykisk hälsa. Det kommer att vara unga personer som får kunskap om psykisk hälsa / ohälsa, som kan vara ett extra stöd, som känner till var och hur man söker hjälp för ett dåligt mående och som hjälper till med utbildningarna.

I projektet ska man också skapa en hemsida som kan fungera som kunskapsbank. Utöver detta ska man ordna aktiviteter som på olika sätt uppmärksammar psykisk hälsa. Det kan vara en mental hälsa-dag, föreläsningar, workshops, åsiktstorg med mera. Aktiviteterna ska testas under projektet för att sedan bli en del av föreningens ordinarie verksamhet.

Efter projektet slut avser föreningen att fortsätta med den verksamhet man bygger upp under projekttiden. Metoderna ska spridas inom KFUM-rörelsen och till andra. Det digitala utbildningsmaterialet ska finnas fritt och tillgänglig för allmänheten.


Beviljat belopp

5 062 486 kronor

Projektets tidstatus

72%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

5 062 486 kronor

Projektets tidstatus

72%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Dyslexikraft

    Syftet med projektet är att utmana normen och visa att dyslektiker kan hantera kunskap via andra sinnen. Tillsammans med ungdomar som har dyslexi…

  • Kulturskola och psykisk hälsa

    Kulturskolerådet vill med projektet ge fler unga bättre uppväxtvillkor genom att förebygga psykisk ohälsa med kulturskolan som resurs.

  • Innov8 - Innovation för gymnasieungdomar

    Tillsammans med målgruppen och lärare ska Unga innovatörer vidareutveckla grundskolans metod Finn Upp och anpassa metoden efter gymnasieskolans…

Sidan uppdaterades 2021-11-03.